Vážení rodiče předškoláčků,

zápis do první třídy proběhne i letos pouze administrativním způsobem bez přítomnosti dětí. Termín pro podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je stanoven v delším časovém rozpětí od 12. dubna 2021 do 26. dubna 2021 do 16.00 hodin.

V tomto období je třeba doručit škole žádost. Informace o způsobech podání, obsahu žádosti a o dalších náležitostech jsou k dispozici níže.


Informace o zápisu a kritéria přijetí 2021/2022

Online žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Elektronická žádost o odklad povinné školní docházky

Rezervace termínu osobní návštěvy školy - podání žádosti


Aktualizováno (Pondělí, 15 Březen 2021 12:17)