Naše škola se podruhé stala partnerem projektu I-KAP II (implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje, který realizují svitavské střední školy: Střední zdravotnická škola Svitavy, Purkyňova 256, Střední odborné učiliště Svitavy a Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy. Praktické a užitečné aktivity pro naše žáky rádi využijeme v rámci tematických projektových dnů, kroužků zaměřených na polytechniku a přírodní vědy, pedagogové budou mít možnost se oborově vzdělávat a získávat nové zkušenosti ze vzájemné spolupráce.

 

 

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Základní škola Svitavy, Riegrova 4 je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

1.            Řízení projektu,

2.            Podpora polytechnického vzdělávání,

3.            Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,

4.            Rozvoj kariérového poradenství,

5.            Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,

6.            Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,

7.            Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

 

Aktualizováno (Úterý, 29 Červen 2021 10:15)