Kroužek navštěvuje 9 druháků a scházíme se každé pondělní odpoledne. Některé děti se s angličtinou poprvé potkaly již ve školce nebo 1. třídě, jiné jsou nováčky. I přes rozdílné úrovně se nám ale daří si anglická odpoledne společně užívat. Děti se s jazykem seznamují zatím především pomocí her, písniček, kreslení a cvičení na internetu, na kterých můžeme pracovat díky dotykové interaktivní tabuli. Důraz je kladen na ústní projev. Hlavním cílem našeho kroužku je vybudovat u dětí pozitivní vztah k cizímu jazyku, jehož výuka je od 3. třídy na každé ZŠ povinná.

Anglický jazyk mají žáci na Riegrovce možnost poznávat již v 1. třídě díky nepovinnému předmětu.

Aktualizováno (Čtvrtek, 30 Leden 2014 09:42)