Na konci měsíce dubna jsme ukončili půlroční přípravu předškoláků v rámci edukativně-stimulačních skupinek v letošním školním roce.  Děti si v průběhu jednotlivých lekcí procvičovaly dovednosti, které jsou důležité  pro nácvik čtení, psaní a počítání.

Pracovaly s tužkou a papírem, skládaly různé tvary, třídily předměty, vyvozovaly hlásky. Osvojovaly si sociální dovednosti.  Setkávání po čtrnácti dnech byla doplňována vyprávěním i písničkou. Poslední  lekce náležela především skupinové práci, společnému hodnocení a sebehodnocení. Děti si nakreslily na velkou plochu papíru zoologickou zahradu. V závěru poslední lekce obdržel každý účastník osvědčení  o úspěšném absolvování skupinek.

Aktualizováno (Čtvrtek, 21 Červen 2018 13:52)