Na zasedání parlamentu 3. 12. zástupci reflektovali zejména uplynulé akce školy a účast našich žáků  na soutěžích. Mezi ně patří soutěž ve florbale, ve které chlapci z 6. a 7. ročníku získali druhé místo a chlapci z 8. a 9. ročníku třetí. Florbalistům gratulujeme k jejich úspěchu a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Mezi další úspěchy na soutěžích patří účast Riegrováčku a Riegrováku v soutěži časopis roku, kde Riegrovák získal ‘bramborovou’ medaili. Zástupci parlamentu také představili zapojení svých spolužáků v plánované adventní výstavě. Nová znělka školního rozhlasu, která byla odhlasována minule, nebyla zatím realizována. Posledním bodem programu bylo chování žáků o přestávkách, kterým jsme se zabývali už na první schůzce. Zástupci parlamentu hodnotili, jak a zda se za uplynulé období chování spolužáků o přestávkách změnilo. Protože k velké změně nedošlo, budeme tento problém řešit i na příští schůzce.

Aktualizováno (Pátek, 06 Prosinec 2019 07:52)