V úterý 12. listopadu proběhlo čtvrté zasedání žákovského parlamentu. 

Vyhodnotili jsme sbírku pro fond Sidus, který poskytuje finanční prostředky na pomoc léčení vážně nemocných dětí. Celkem se vybralo 2960 Kč. Třetí třídy byly na exkurzi v Květné zahradě, kde se jim moc líbilo. V říjnu probíhalo školení první pomoci pro žáky 2. stupně pod vedením Mgr. Krausové, na kterém si žáci vyzkoušeli, jak poskytnout první pomoc při autonehodě, jak správně ošetřit krvácení, co má obsahovat autolékárnička a jak správně poskytnout umělé dýchání na figuríně.  Jelikož se blíží výročí 30. let od Sametové revoluce, absolvovali žáci 8. a 9. třídy besedu na toto téma.  Hlavním bodem jednání bylo vybrat a odhlasovat novou znělku do školního rozhlasu.  Uvidíme, jak si se zadáním žáci poradí.

Aktualizováno (Pátek, 06 Prosinec 2019 07:52)