V úterý 24. 9. proběhlo 1. zasedání školního žákovského parlamentu. Došlo hned k několika změnám. Po mnoho let vedla parlament Mgr. Fialová, za její práci jí moc děkujeme.  V letošním roce zde budou žáci spolupracovat s Mgr. Hnátovou a Mgr. Dosedělovou. Na začátku jsme se představili a seznámili jsme se s pravidly a řádem parlamentu. Zvolili jsme dvě žákyně z 9. třídy, které budou hlásit výsledky zasedání do školního rozhlasu. Vybraní zástupci tříd odhlasovali, jak se bude jmenovat dřevěná socha sovy umístěná před hlavním vchodem školy. Jednoznačným vítězem se stal Karel.  Žáci 7. třídy zhodnotili velmi pozitivně návštěvu slovenských žáků z partnerského města Žiaru nad Hronom. Během jejich pobytu s nimi navázali nová přátelství a své nové kamarády navštíví v červnu příštího roku. Hned na začátku září 1. stupeň absolvoval divadelní představení Staré pověsti české, které rovněž sklidilo úspěch. Hodnotilo se i chování žáků během přestávek na chodbách a ve třídách a hledala se řešení, jak chování zlepšit. V závěru schůze se projednávala možnost odměny pro všechny členy parlamentu za jejich celoroční práci, a to ve formě společného výletu.

Aktualizováno (Úterý, 08 Říjen 2019 12:03)