Na jednání chyběli zástupci jedné třídy. Měli by si včas zjistit, o čem se hovořilo a buď se omluvit předem, nebo po jednání. Zatím se tak neděje.

Na programu bylo několik celoškolních akcí, které nás čekají. Připravujeme se na taneční večer a karneval. Taneční večer je určen žákům druhého stupně a bývalým žákům, karneval zase dětem prvního stupně. Obě akce se vždy vydařily, zážitky z nich budete mít  určitě i letos.

Reagovali jsme také na poznámku, že máme stále nějaké prázdniny a volno. Zadali jsme tedy úkol, jestli by někdo spočítal, kolik dnů školy a kolik volna jsme dosud měli. Přihlásil se Dominik, že to zkusí spočítat, tak uvidíme.

Spustili jsme zajímavou akci, jak se zabavit o přestávkách. Ćasopisy, které máme doma a máme je přečtené, se nám nechce dát do sběru. Co tedy s nimi? Přineseme je do školy a dáme k dispozici ostatním. Akci jsme nazvali Dej, půjč, vrať!! Uvidíme a příště zhodnotíme, jak se ujala.

Aktualizováno (Středa, 06 Březen 2019 10:07)