Kromě dvou zástupců jsme byli kompletní. Jednání bylo velmi rušné, všichni byli aktivní.

Nejdříve jsme si představili záložky, jejichž zakoupením pomůžeme nemocným dětem. Je to naše tradiční pomoc prostřednictvím Fondu Sidus.  Záložky jsou velmi pěkné, určitě nám zaslaný počet nebude stačit.

Dále jsme hodnotili sběr papíru. Byl opravdu úspěšný. Nejvíce odevzdali žáci 2. a. Ze získaných finančních prostředků bude vedení moci odměnit nejlepší sběrače, šikovné žáky i žáky vycházející.

Další problém, který jsme řešili, se týkal konfliktu skupiny žáků. Hovořili jsme o tom, jak se dají konflikty řešit bez fyzického útoku. Jestli je dobré, aby proti jednomu žákovi nastoupilo hned  několik. Jestli je dobré se neustále provokovat a jak na takové provokace případně reagovat. Z debaty vyplynulo několik zajímavých postřehů, o kterých by se mělo také diskutovat ve třídách. Víme, o které žáky se jedná, a určitě si jich budeme všímat. Je to však jen několik jedinců.

Příště budeme hodnotit přípravy a samotné oslavy 100. výročí naší republiky na naší škole.

Aktualizováno (Pondělí, 05 Listopad 2018 11:13)