Na tomto jednání jsme se sešli v menším počtu. Zástupci dvou tříd totiž pomáhali panu učiteli se sběrem papíru. O jednání se dozvědí z hlášení školního rozhlasu.

První problém, který se objevil, je porušování školního řádu. Konkrétně doplňku týkajícího se mobilních telefonů. Žáci vyšších ročníků i přes upozornění opakovaně telefon používají. Napomenutí nestačilo, bylo tedy toto opakované porušení hodnoceno jako porušení školního řádu.

Dále jsme hovořili o sběru. Bylo by dobré, kdybychom pomohli všichni a nenechali tuto akci jen na rodičích. Peníze za sběr jsou použity na odměny za sběr, na odměny na konci školního roku, na absolventská trička.

Poslední téma se týkalo už dlouhodobějšího problému, který se stále nedaří vyřešit. Chování žáků na WC. Stále jsou nespláchnuté, na zemi se válejí toaletní papíry, dokonce někdo chtěl spláchnout celý jogurt.

Aktualizováno (Pondělí, 29 Říjen 2018 15:44)