Nesešli jsme se všichni. Ti, kteří se nedostavili, se ani nestihli omluvit. Škoda.

Na programu bylo několik zajímavých témat. Nejdříve jsme hovořili o nápadech na hry, které by mohly nahradit tolik diskutované hry na mobilu. Sešlo se jich poměrně dost. Mnozí z nás o takových hrách ani nevěděli, proto jsme si od autorů nechali vysvětlit, jak se hrají. Dále jsme přemýšleli o tom, kde by mohly být k dispozici  a jak dlouho by mohly fungovat( jedna poznámka na okraj: na stolek na chodbě si někdo sedl, bohužel stolek nebyl na sednutí, proto už je bez nohy, hrát se tedy na něm nedá).

Další téma byly naše už jednou diskutované mobily.

 Některé názory byly velmi zajímavé. Neměly by být zakázané, žáci by ale měli respektovat pravidla školního řádu. Telefony by měly zůstat v aktovkách, s vypnutými zvuky, používat bychom je měli jen v závažných případech, nebo při výuce, pokud to bude se souhlasem vyučujícího. V jedné třídě nic řešit nemusí, prostě telefony po dobu vyučování nechávají v aktovkách, o přestávkách si hrají. Se zajímavým názorem vystoupila jedna žákyně. V jejich třídě si začali víc povídat, i skalní hráči se pomalu přidávají a poslouchají, někteří se i do hovoru zapojují. Na závěr  jeden opravdu originální názor. Nechte nám mobily, potřebujeme je, jinak budeme zlobit. To už je bez komentáře.

Ještě jsme se zmínili o pořádku - nepořádku. Na druhém stupni, hlavně v jedné nejmenované třídě, to je opravdu neřešitelný problém.

Mnoho času nám nezbývalo, ale přesto jsme ještě stihli tajně zvolit Sovu roku. Kdo od zástupců tříd dostal nejvíce hlasů, to se dozvíte ve Fabrice.

Aktualizováno (Středa, 13 Červen 2018 07:06)