Na jednání chyběli pouze zástupci druhé třídy, ostatní třídy měly své zastoupení.

Nejdříve jsme hodnotili program Tonda Obal na cestách, kterého se jednotlivé třídy zúčastnily. Všem se líbilo, jakou zajímavou formou se dozvěděli řadu informací o sběru, třídění a zpracování odpadu. Někteří zástupci byli překvapeni, co vše je možné z recyklovaného odpadu vyrobit, co vlastně nosíme na sobě, aniž bychom věděli, z čeho je součást našeho oblečení vyrobena.

V této souvislosti opět padla zmínka o tom, jak se my chováme k životnímu prostředí a našemu okolí. Stačilo si připomenout, jak třídíme odpad ve škole, kolik krabiček stále necháváme povalovat kole sebe, nebo je házíme do košů ve třídě, i když pro ně máme místo na chodbách.

Připomněli jsme si sběrový týden a Ekojarmark. Bylo by dobré, kdybychom se do sběru zapojili všichni. Není problém donést do školy jen symbolický balíček letáků, které se pravidelně objevují v našich schránkách. Jsou i další možnosti, jak si nějaké to kilo obstarat, stačí jen chtít něco udělat. Získané finance se nám vrátí v podobě odměn. Ekojarmark se letos bude konat 22. 4. 2015. Deváťáci půjdou uklízet okolí rybníka. Několik žáků si připravuje vlastní dílny, které se už v předešlých letech osvědčily.

Ještě nabízíme drobnosti na pomoc nemocným dětem.

Všem, kteří si koupili školní noviny, děkujeme. Hlavní poděkování ale patří především těm, kteří se na tvorbě novin podílejí.

Pátá třída si zvolila nového zástupce. Stala se jím M. Švancarová.

Aktualizováno (Čtvrtek, 02 Duben 2015 07:52)