Na jednání nám chyběli pouze zástupci druhé třídy, jinak měla každá třída své zastoupení.

Nejdříve jsme hovořili o věčném tématu - pořádku/nepořádku. V některých třídách to není vůbec žádný problém. Jsou však mezi námi i tací, pro které je slovo pořádek úplně cizí. Kromě sáčků od svačiny, někdy i svačin,  plechovek od nápojů, plastových lahví jsou jejich lavice plné sešitů i učebnic. A to už nepřipomínáme zasunuté,  nebo zvednuté židle při odchodu z učebny. Položili jsme si tedy otázku, jak to řeší doma.

Paní ředitelka hodnotila práci několika žáků osmé třídy, kteří  byli pověřeni speciálním úkolem. Z pětice určených se někteří plnění tohoto úkolu vyhýbají. Je tedy na nich, aby si úkol rozdělili a plnili tak, jak by měli. Jinak nebude považován za splněný.

Podařila se nám jedna dobrá věc. Členka našeho parlamentu navrhla, že bychom se mohli připojit do projektu Obědy dětem. Podařilo se nám tímto způsobem zajistit obědy ve školní jídelně pro žáka, který se ne vlastní vinou dostal do velmi nepříjemné životní situace. Přesvědčili jsme se, že nám není vše jedno a že dokážeme být empatičtí a na svém místě.

Jedna členka parlamentu si všimla ve školní jídelně dvou žáků, kterým dělá potíže slušně, ale hlavně správně jíst. Bojují s příborem, jako kdyby ho nikdy nedrželi v ruce, nejčastěji jedí jen lžící, občas berou jídlo i do rukou. Myslíme si, že žáci základní školy by toto měli už umět. Budeme si jich více všímat, třeba jim to nebude příjemné a pokusí se s tím něco udělat.  


Aktualizováno (Pondělí, 16 Březen 2015 07:39)