V mnoha ekocentrech se ekologická výchova pojí s výchovou estetickou.V tomto období se na naší škole připravujeme na Den Země. Jednou z mnoha aktivit je malování návrhu Ekoznámky 2011. Jedná se o soutěž vyhlášenou Odborem životního prostředí při Městském úřadě ve Svitavách. Letos se jedná již o 8.ročník a každoročně se nám vždy podařilo nějakou cenu získat.

Žáci v hodinách výtvarné výchovy kreslili návrhy známky, vybírali si z několika kategorií,  týkajících se ochrany životního prostředí, péče o krajinu, vodu, čistou přírodu. Při práci dojde i na povídání si o vztahu k přírodě a jejímu estetickému vnímání. Vedeme žáky k tomu, aby se k přírodě chovali šetrně a zodpovědně. I v letošním ročníku soutěže doufáme, že někteří žáci získají za své obrázky cenu.

 


 

Aktualizováno (Úterý, 19 Duben 2011 11:36)