O historii českých zemí  jsme se v dějepisných hodinách vlastivědy dozvěděli mnoho informací a zajímavostí. Putovali jsme těmi nejdůležitějšími událostmi od pravěku přes středověk a novověk až po současnost.
Během získávání poznatků jsme se seznámili také s mnoha důležitými osobnostmi našich dějin. Známe už české panovníky, učence, myslitele, revolucionáře, prezidenty, vojevůdce, učitele a mnoho dalších.

V samotném závěru putování  našimi dějinami jsme dostali dobrovolný domácí úkol:

Vyber si některou známou historickou osobnost z celého období novověku a  napiš jí dopis. Můžeš ji o něco požádat, vyjádřit svou spokojenost nebo nespokojenost s dobou, ve které osobnost žila apod.

Byla to výzva a mnoho žáků se jí zaleklo, přesto se našli tvůrčí jedinci, kteří svůj vzkaz napsali a přenesli se tak na malou chvíli do doby dávno minulé. Podívejte se na jeden takový vzkaz adresovaný Marii Terezii, jediné vládnoucí ženě na českém trůně.


žáci 5.B


Aktualizováno (Čtvrtek, 20 Květen 2021 07:21)