V pátek 9.10. se třída 3.a společně s panem učitelem a paní asistentkou vydali na podzimní vycházku k památníku Včelích matek. Počasí nám přálo, proto jsme mohli vyrazit už ráno.

Pro děti to byla dlouhá cesta, naše první zastávka byla už u rybníka Rosnička. Po krátké přestávce jsme šli lesem, kde byla naučná stezka a děti nacházely putovní kamínky na různých stanovištích. Když jsme dorazili k památníku, dali jsme si svačinu a děti si prohlédly okolí památníku (různé typy včelích úlů). Při zpáteční cestě jsme šli kolem zatopeného lomu a přecházeli jsme dřevěnou lávku přes jezírko. Dětem se vycházka líbila, cestou jsme si říkali básničku, aby nám to rychleji uteklo.