Již druhým rokem se žáci 2. stupně v rámci Dne Země a Ekojarmarku vydávají do různých CHKO v ČR. Ani letos tomu nebylo jinak. V pátek 17. dubna se celý druhý stupeň kromě deváťáků, kteří šli uklízet kolem svitavských rybníků, rozjel sbírat nové informace a zkušenosti týkající se ekologie vybraných oblastí.

Na šestý ročník čekala Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví, kterou nás provedl pan RNDr. Jiří Šafář, kterému moc děkujeme za poutavé, ale i humorné vyprávění o tamní fauně, flóře, správě CHKO, geologii, geomorfologii i ekologii krajiny.

Po vzájemné domluvě jsme ekovýjezd spojili s výletem do Lanového centra Proud v Olomouci, takže jsme společně strávili celý den a myslím, že jsme si jej všichni řádně užili...

Kája Pekařová o exkurzi napsala toto:

Nastal den 17. dubna, kdy se 6. třída vydala na Ekovýjezd do CHKO Litovelské Pomoraví.

Ráno jsme se sešli před školou, kde jsme čekali na autobus. Po jeho příjezdu jsme nasedli a vyrazili směr CHKO. V Litovli na nás čekal pan průvodce. Společně jsme se seznámili a vyrazili na dlouhou cestu. Jako první jsme zastavili u řeky Moravy, podél které jsme šli víceméně celou cestu. Došli jsme k velké jeskyni, kde si všichni vytáhli baterky a nemohli se dočkat vstupu do jeskyně. Před vchodem jsme dostali varování, že uvnitř budou velcí pavouci, netopýři a jiní živočichové.

Po výstupu z jeskyně jsme se vrátili z "hororu". V jeskyni bylo tolik pavouků, že se to nedá jinak ani nazvat. Pak jsme se vydali pomalu k autobusu a vyrazili směrem do Olomouce

Aktualizováno (Středa, 29 Květen 2019 14:55)