Dějiny plné osmiček – pro naši zemi stěžejních historických událostí, a tudíž i témat k zamyšlení a poučení.

Oslavy české státnosti vyvrcholily. A ani Riegrováci se nenechali zahanbit. Žáci celé školy pracovali od začátku školního roku na projektu „Den České republiky“.  Ti starší vyhledávali informace, prezentovali své práce, diskutovali a ti nejmenší kreslili obrázky z českých dějin. Zkrátka všichni pracovali pilně a se zájmem. A konečně přišel den „D“.

26. října 2018 se žáci sešli ve svých krásně vyzdobených třídách, aby sepsali vzkazy svým následovníkům. Zapečetěná psaní vložili do schránky, již k tomuto speciálnímu účelu vyrobili starší hoši v rámci řemeslných prací. Všichni se pak sešli před budovou školy ke slavnostnímu zasazení lípy a uložení schránky.

Nutno přiznat, že při vykopávání děr pro lípu a skříňku si děti užily dost legrace. Ale ve chvíli, kdy bylo dokonáno, a z úst spolužáků zazněla státní hymna, zachovali Riegrováci až dojemnou pietu. Znamená to, že učit své potomky dějinám rodné země není rozhodně mlácení prázdné slámy. Dává nám to naději, že pod stoletou lípou tady ještě bude někdo, kdo bude mít šanci vyhrabat ze země onu schránku se vzkazy a dozvědět se, co se v roce 2018 honilo hlavou našim školákům.

A špetku hezkého i na závěr. Riegrovácký učitelský sbor je na své žáky pyšný. Odvedli skvělou práci. Poděkování patří samozřejmě i všem kantorům,  vedení školy a panu školníkovi.


Aktualizováno (Pondělí, 05 Listopad 2018 11:08)