Díky finanční podpoře firmy Schaeffler budou mít žáci naší školy širší možnosti aktivit v rozvoji svých praktických dovedností. Podařilo se zajistit nové boxy na nářadí, jako náhrada za stávající nevyhovující kufry, ze kterých nářadí vypadávalo.  Díky tomu si mohou žáci vyzkoušet montážní práce i mimo školní dílny v učebnách. Další praktickou pomůckou jsou řezací podložky, které při hodinách pracovní výchovy používají zejména mladší žáci. Naopak starší žáci ocení pořízení nové 3D tiskárny od firmy Prusa a spotřebního materiálu do ní. Žáci si tak mohou vyzkoušet práci s moderními technologiemi. 3D tiskárny rovněž přispívají pomocí mezipředmětových vazeb k pochopení provázanosti různých oborů. Žáci tak mohou zažít kompletní proces tvorby produktu od návrhu po dokončovací operace a následně s přesahem například do oblasti ekonomie.