„Sebepojetí  je souhrn názorů na sebe sama, na své místo ve světě, a v tomto smyslu je souhrnem pocitů, jimiž prožíváme spokojenost nebo nespokojenost se sebou samým.”

A protože naše emoce a pocity jednoznačně významně ovlivňují i naši schopnost něčemu se učit, diskutovali  jsme na toto téma v hodinách Světa učení.

Ovšem strohá teorie a definice nás šesťáky moc nebaví, tak jsme se během distanční výuky pustili rovnou do praktické aktivity. Naším úkolem bylo zamyslet se sám nad sebou a písemnou nebo výtvarnou  formou sdělit, jak sebe sami vnímáme, jaké je naše sebepojetí,  a to ve dvou obrazech  sebe sama:  subjektivní já= jak se vidím v současné době a zrcadlové já = jak mě vidí ti druzí. Tyto dva obrazy jsme měli následně zhodnotit, porovnat.

Pro někoho úkol jednoduchý, pro druhého nadlidský. Přesto jsme to všichni alespoň zkusili a nutno říci, že jsme se o sobě i mnohé nové dozvěděli. Kéž by nám takové sebepoznávání pomohlo k snadnějšímu a efektivnějšímu učení!


žáci 6.třídy

Aktualizováno (Čtvrtek, 20 Květen 2021 07:18)