V době distanční výuky není zrovna nejlehčí něco vysvětlovat, vyvozovat, zpestřovat výuku matematiky. Stavebnice a pomůcky nám "spí" ve škole a tak nám nezbývá nic, než dumat, přemýšlet a dívat se kolem sebe, kde hledat názorné pomůcky, jak udělat tu a tam aspoň něco zábavnější, ideálně mimo dosah počítače.

Asi všichni si ze školy matně vzpomínáme na kruh, kružnici a Ludolfovo číslo π.

Je jednoduché dětem říct, kolik π je, osmáci si jej ale zkusili odvodit.

Další z badatelských domácích úkolů bylo třeba najít doma dvě kružnice a vymodelovat vzájemné polohy dvou kružnic nebo najít "přímku" a odvodit vzájemnou polohu přímky a kružnice, jak lze změřit obvod pomocí provázku a určit z něho průměr, obsah apod.

Účelem úkolů je především uvědomit si, jak se matematika všude kolem nás objevuje. Kolik kruhů a kružnic kolem nás je a proč je důležité umět vypočítat poloměr, průměr, obvod či obsah, vztahy mezi jednotlivými veličinami a převody jednotek.

Jak se osmákům vyvozování, hloubání nad zadanými problémy daří, posuďte sami.
Aktualizováno (Středa, 25 Listopad 2020 11:00)