FILIPOJAKUBSKÁ NOC aneb PÁLENÍ ČARODĚJNIC

O tom, že je noc z 30. dubna na 1. května kouzelná, svědčí ohně planoucí na návrších kolem našich měst a vesnic. Pálí se totiž čarodějnice. Od středověku se věřilo, že existují dny, kdy mají zlé síly větší moc než jindy. A jedním z nich byl právě poslední dubnový den a hlavně noc. Tehdy mohly nejvíce škodit čarodějnice, nazývané také bosorky, které v myslích lidí představovaly ďábelské zlo sesílané na zem. Lidé si je představovali buď jako nadpřirozené bytosti, které jsou většinou neviditelné a je těžké je odhalit, anebo jako staré ženy. Chránili se před nimi různými ochrannými opatřeními.

- Nad vrata se dávaly ochranné byliny(např. černobýl, ratolesti lípy)

- Na práh chléva se sypal písek či se pokládaly husté travnaté drny.

- Stavení se kropilo svěcenou vodou.

- Psaly se tajuplné názvy svěcenou křídou.

- Za okna se kladla ostrá proutí vrby či šípky, aby se čarodějnice poranila.

- Nejjistější bylo čarodějnici spálit.

Dnes je v tento den spojen se zábavou a soutěžemi. Na závěr nesmějí chybět buřty opečené nad ohněm.

Děti z 3. b napsaly své příběhy  s tímto tématem jako pokračování VYJMENOVANÝCH PŘÍBĚHŮ. Pěkné počteníčko.