Již nějakou dobu máme možnost do výuky integrovat moderní technologie ve formě 3D tisku. Škola pořídila 3D tiskárnu největšího českého výrobce, kterou využívá při výuce předmětu Pracovní vyučování a Informatika a výpočetní technika. Tento předmět je zaměřen na technickou výuku prostřednictvím ICT. Proto je zde mimo jiné kladen důraz na 3D modelování. Výsledky své práce mohou žáci realizovat právě prostřednictvím 3D tiskárny. Žáci tak mají možnost zažít propojení softwarového modelování s výrobou. Včetně technologických omezení, vlastností materiálu a dalších okolností.

Proto bych chtěl za školu a hlavně za žáky, poděkovat firmě Schaeffler, která finančně podpořila provoz 3D tiskárny a technickou výuku na naší škole.