Vážení rodiče,

ministerstvo školství v uplynulých dnech informovalo o harmonogramu uvolňování opatření ve školství. Jak jste jistě zaznamenali, do škol se budou moci na dobrovolné bázi vrátit žáci prvních stupňů základních škol, a to 25. května.

Budou utvořeny tzv. školní skupiny o max. 15 žácích, které budou neměnné. Vše bude muset probíhat za zvýšené ochrany zdraví (hygienická opatření, čestná prohlášení rodičů, eliminace rizik u pg. pracovníků, 1 žák v lavici, omezení pohybu, dodržování vzdálenosti při pohybu apod.) Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci i učitelé muset povinně nosit roušky, abychom se ochránili navzájem.  S největší pravděpodobností nebude v provozu školní výdejna obědů. Očekáváme od MŠMT a MZ podrobnější informace, které upřesní požadavky na školy k vytvoření podmínek pro otevření. Abychom mohli včas vše organizačně, prostorově i z pohledu ochrany a hygieny posoudit a připravit, musíme mít představu o tom, kolik žáků by 25. 5. do školy přišlo. Třídní učitelé Vašich dětí Vás proto v tomto smyslu osloví. Prosíme Vás o pečlivé zvážení, zda dítě do školy pošlete. Bude to pro všechny dost komplikovaná a těžko představitelná situace, pokud by se nám ve škole sešel velký počet dětí. Musíme zajistit nejen vzdělávací aktivity pro děti ve škole (především s asistentkami pedagoga), ale také pro ty, kteří zůstanou nadále doma. A protože i pedagogové spadají do rizikových skupin, nastane obtížná personální situace, abychom vše zvládli.

Děkujeme za pochopení, přejeme vše dobré, hlavně zdraví.
Aktualizováno (Úterý, 21 Duben 2020 07:13)