Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament

Parlament

Školní žákovský parlament pracuje na naší škole od září 2000. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých tříd (většinou dva) od druhého ročníku. Schází se jednou za čtrnáct dní v pondělí v 7:00 hod. pod vedením p. Fialové a p. Baťkové.

Zabýváme se školou a žáky, zkrátka každodenními problémy a situacemi, které život ve škole přináší. Zapojujeme děti do procesu rozhodování, volby, zodpovědnosti, spolehlivosti.

Zástupci po schůzce informují své třídy o hlavních bodech a výsledcích jednání, a to v třídnické hodině, která na schůzky parlamentu navazuje. Po schůzce následuje hlášení o projednávaných záležitostech do školního rozhlasu. Z jednání se také pořizuje zápis v podobě Parlamentního hlasatele.

Naším dlouhodobým cílem je, aby všichni, kteří do naší školy chodí, byli více zapojeni a více se starali o to, co se kolem nich děje, a nebyli k tomu lhostejní.

 Žáci by měli svého zástupce co nejvíce podporovat, spolupracovat s ním, nabídnout mu pomoc, zapojit se do řešení problémů, které nastanou, protože jen tak může celý parlament fungovat. Třídní kolektiv by měl mít zájem svého starostu vyslechnout, když o to požádá, neboť jen tak se může dozvědět o jednání parlamentu. Třídní učitelé nejsou členy parlamentu, ale mohou s ním spolupracovat. Neznamená to, že budou vykonávat úkoly přidělené zástupcům.

Máte právo oslovit svého člena parlamentu, aby v parlamentu přednesl váš nápad, problém, návrh, vaši stížnost nebo pochvalu. On má povinnost vše sdělit ostatním a požádat je o řešení.
 
Parlament tu chce být pro všechny, kteří se chtějí podílet na zlepšení života v naší škole.

Volili jsme...

Čtrnáct dní měli zvolení zástupci tříd na to, aby si rozmysleli, kdo podle nich byl v letošním školním roce v parlamentu nejaktivnější.

Aktualizováno (Úterý, 17 Červen 2014 08:54)

Celý článek...

 

Blíží se konec roku

Blíží se konec roku a s ním i období zkoušení, testů a prověrek.

Aktualizováno (Čtvrtek, 05 Červen 2014 09:18)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Na našem jednání jsme se zamýšleli nad Ekojarmarkem a sběrem papíru.

Aktualizováno (Pondělí, 26 Květen 2014 09:16)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Aktualizováno (Úterý, 06 Květen 2014 09:17)

Celý článek...

 

Ke svačině patří i ovoce

Co se změnilo za posledních čtrnáct dní, o tom jsme hovořili tentokrát. Kdo si ke svačině nosí i nějaké ovoce nebo zeleninu.

Aktualizováno (Úterý, 15 Duben 2014 14:11)

Celý článek...

 

A co naše svačiny ?

Pití bylo na programu minulého parlamentu, nyní jsme si povídali o svačinách.

Aktualizováno (Pondělí, 31 Březen 2014 16:02)

Celý článek...

 

Co jsme zjistili ...

Naše jednání se týkalo hlavně pití v hodinách, o přestávkách a při obědě.

Aktualizováno (Úterý, 25 Březen 2014 18:40)

Celý článek...

 

Náš pitný režim

Dnešního jednání se několik zástupců nezúčastnilo. Školu ovládla chřipka. Na chvíli jsme se vrátili k našim obědům, ale jen stručně jsme zhodnotili poslední obědy.

Aktualizováno (Středa, 12 Březen 2014 10:45)

Celý článek...

 
Více článků...