Home Aktivity školy Parlament

Parlament

Školní žákovský parlament pracuje na naší škole od září 2000. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých tříd (většinou dva) od druhého ročníku. Schází se jednou za čtrnáct dní v pondělí v 7:00 hod. pod vedením p. Fialové a p. Baťkové.

Zabýváme se školou a žáky, zkrátka každodenními problémy a situacemi, které život ve škole přináší. Zapojujeme děti do procesu rozhodování, volby, zodpovědnosti, spolehlivosti.

Zástupci po schůzce informují své třídy o hlavních bodech a výsledcích jednání, a to v třídnické hodině, která na schůzky parlamentu navazuje. Po schůzce následuje hlášení o projednávaných záležitostech do školního rozhlasu. Z jednání se také pořizuje zápis v podobě Parlamentního hlasatele.

Naším dlouhodobým cílem je, aby všichni, kteří do naší školy chodí, byli více zapojeni a více se starali o to, co se kolem nich děje, a nebyli k tomu lhostejní.

 Žáci by měli svého zástupce co nejvíce podporovat, spolupracovat s ním, nabídnout mu pomoc, zapojit se do řešení problémů, které nastanou, protože jen tak může celý parlament fungovat. Třídní kolektiv by měl mít zájem svého starostu vyslechnout, když o to požádá, neboť jen tak se může dozvědět o jednání parlamentu. Třídní učitelé nejsou členy parlamentu, ale mohou s ním spolupracovat. Neznamená to, že budou vykonávat úkoly přidělené zástupcům.

Máte právo oslovit svého člena parlamentu, aby v parlamentu přednesl váš nápad, problém, návrh, vaši stížnost nebo pochvalu. On má povinnost vše sdělit ostatním a požádat je o řešení.
 
Parlament tu chce být pro všechny, kteří se chtějí podílet na zlepšení života v naší škole.

Parlamentní hlasatel

Jednání byli přítomni zástupci všech tříd.

Aktualizováno (Úterý, 29 Leden 2019 08:08)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Poslední schůzku jsme věnovali vánoční výzdobě ve třídách.

Aktualizováno (Středa, 09 Leden 2019 08:48)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Na této schůzce jsme prezentovali výsledky našeho úkolu.

Aktualizováno (Pondělí, 17 Prosinec 2018 12:05)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Na jednání jsme se sešli v poněkud menším počtu/ může za to vrtkavé podzimní počasí/.

Aktualizováno (Čtvrtek, 29 Listopad 2018 14:52)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Několik nás chybělo, ale to nevadilo, protože téma jednání bylo zajímavé a zastavit nás muselo až zvonění.

Aktualizováno (Úterý, 20 Listopad 2018 08:05)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Kromě dvou zástupců jsme byli kompletní. Jednání bylo velmi rušné, všichni byli aktivní.

Aktualizováno (Pondělí, 05 Listopad 2018 11:13)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Na tomto jednání jsme se sešli v menším počtu. Zástupci dvou tříd totiž pomáhali panu učiteli se sběrem papíru. O jednání se dozvědí z hlášení školního rozhlasu.

Aktualizováno (Pondělí, 29 Říjen 2018 15:44)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Naše první jednání po prázdninách jsme zahájili v poněkud obměněném složení. Odešli zástupci deváté třídy, přišli nováčci - zvolení zástupci ze druhých tříd, někteří byli vystřídáni.

Aktualizováno (Středa, 17 Říjen 2018 09:12)

Celý článek...

 
Více článků...