Home Výuka K výuce

K výuce

Konzultační rodičovské schůzky

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 se od 16 do 18 hodin konají rodičovské schůzky formou konzultací k prospěchu za první čtvrtletí školního roku.

 

Sebehodnocení žáků (2014/2015 2. pol.)

Vždy na konci pololetí se každý žák ohlíží za svou prací a pomocí jednoduchých otázek je veden k sebehodnocení. Slouží k jeho osobnímu rozvoji, kritickému zhodnocení a učiteli k poznání žáka z jeho vlastního pohledu.

Aktualizováno (Čtvrtek, 02 Červenec 2015 12:03)

Celý článek...

 

Dotazník pro rodiče - Klima školy 2015

Vážení rodiče,

zajímá nás Váš názor na školu ve všech ohledech. Připravili jsme proto dotazník, díky němuž bychom rádi zlepšili fungování naší školy. Je zcela anonymní. Prosíme tedy o jeho vyplnění, a to na www.proskoly.cz. Přihlašovací údaje získáte během třídních schůzek 14. 5. 2015 od svého třídního učitele. Pokud se na schůzku nedostavíte, obdržíte tato hesla přes žákovskou knížku dítěte. Dotazník bude přístupný k vyplnění od 14. 5.  do 31. 5. 2015.Za Váš čas, který mu věnujete, děkujeme!

 

Plánované úpravy školního řádu k 1. 9. 2015

Během školního roku se ukázalo, že bude nutné upravit stávající Školní řád. S předstihem Vás informujeme alespoň rámcově, o jakých změnách budeme se školskou radou jednat.

Celý článek...

 

Rodičovské schůzky - pozor na změnu termínu

Třídní schůzky - konzultace - proběhnou ve čtvrtek 14. 5. 2015 od 16 do 18 hodin. Upozorňujeme, že došlo ke změně termínu avizovanému v Infomatu na počátku školního roku (zde byla schůzka uvedena na 23. 4. 2015).  Rovněž schůzka třídních důvěrníků proběhne ve změněném termínu, a to v úterý 12. 5. 2015 v 15.30 hodin.

 
Více článků...