Důležité

Upozorňujeme žáky, kteří jezdí do školy na kole a byli zvyklí zamykat ho do stojanu v areálu školy, že se zahájením stavebních prací a uzavřením přístupu do areálu byl tento stojan přestěhován mimo zamykatelnou část areálu. S tím souvisí zvýšené riziko odcizení kola, stojan je viditelný z veřejné komunikace, což v minulosti vedlo k častějším krádežím. Doporučujeme proto, abyste zvážili nezbytnost používání kola na cesty do a ze školy a jeho ukládání v náhradních prostorách po dobu rekonstrukce.

 

Potřebujete-li pro svého zaměstnavatele potvrzení školy na Žádosti o ošetřovné při péči o dítě během uzavření školy...

Uzavření školy...

Doporučení pro školy - koronavirus...

Hledáme speciálního pedagoga/pedagožku...

Hledáme nového kolegu/kolegini...

Hledáme zástup do školní jídelny...VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Výuka K výuce

K výuce

Sférické kino u nás ve škole

29. 2. 2016 zažijeme jiný způsob vzdělávání. V tělocvičně vznikne planetárium s 360 stupňovým výhledem. Těšíme se na nevšední zážitek pod kupolí. Více zde: http://sferickekino.cz/sferickefilm/

 

Konzultační rodičovské schůzky

Ve čtvrtek 19. 11. 2015 se od 16 do 18 hodin konají rodičovské schůzky formou konzultací k prospěchu za první čtvrtletí školního roku.

 

Sebehodnocení žáků (2014/2015 2. pol.)

Vždy na konci pololetí se každý žák ohlíží za svou prací a pomocí jednoduchých otázek je veden k sebehodnocení. Slouží k jeho osobnímu rozvoji, kritickému zhodnocení a učiteli k poznání žáka z jeho vlastního pohledu.

Aktualizováno (Čtvrtek, 02 Červenec 2015 12:03)

Celý článek...

 

Dotazník pro rodiče - Klima školy 2015

Vážení rodiče,

zajímá nás Váš názor na školu ve všech ohledech. Připravili jsme proto dotazník, díky němuž bychom rádi zlepšili fungování naší školy. Je zcela anonymní. Prosíme tedy o jeho vyplnění, a to na www.proskoly.cz. Přihlašovací údaje získáte během třídních schůzek 14. 5. 2015 od svého třídního učitele. Pokud se na schůzku nedostavíte, obdržíte tato hesla přes žákovskou knížku dítěte. Dotazník bude přístupný k vyplnění od 14. 5.  do 31. 5. 2015.Za Váš čas, který mu věnujete, děkujeme!

 

Plánované úpravy školního řádu k 1. 9. 2015

Během školního roku se ukázalo, že bude nutné upravit stávající Školní řád. S předstihem Vás informujeme alespoň rámcově, o jakých změnách budeme se školskou radou jednat.

Celý článek...

 
Více článků...