Důležité

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se od 16 hodin uskuteční rodičovské schůzky a volby zákonných zástupců dětí do školské rady.


Vážení rodiče, chcete zajistit vašemu  dítěti bezstarostný a pohodový nástup do základní školy? Chcete si ujasnit, jaké schopnosti a dovednosti jsou  vhodné před nástupem do školy u dítěte rozvíjet a jak? Více zde...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament

Parlament

Školní žákovský parlament pracuje na naší škole od září 2000. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých tříd (většinou dva) od druhého ročníku. Schází se jednou za čtrnáct dní v pondělí v 7:00 hod. pod vedením p. Fialové a p. Baťkové.

Zabýváme se školou a žáky, zkrátka každodenními problémy a situacemi, které život ve škole přináší. Zapojujeme děti do procesu rozhodování, volby, zodpovědnosti, spolehlivosti.

Zástupci po schůzce informují své třídy o hlavních bodech a výsledcích jednání, a to v třídnické hodině, která na schůzky parlamentu navazuje. Po schůzce následuje hlášení o projednávaných záležitostech do školního rozhlasu. Z jednání se také pořizuje zápis v podobě Parlamentního hlasatele.

Naším dlouhodobým cílem je, aby všichni, kteří do naší školy chodí, byli více zapojeni a více se starali o to, co se kolem nich děje, a nebyli k tomu lhostejní.

 Žáci by měli svého zástupce co nejvíce podporovat, spolupracovat s ním, nabídnout mu pomoc, zapojit se do řešení problémů, které nastanou, protože jen tak může celý parlament fungovat. Třídní kolektiv by měl mít zájem svého starostu vyslechnout, když o to požádá, neboť jen tak se může dozvědět o jednání parlamentu. Třídní učitelé nejsou členy parlamentu, ale mohou s ním spolupracovat. Neznamená to, že budou vykonávat úkoly přidělené zástupcům.

Máte právo oslovit svého člena parlamentu, aby v parlamentu přednesl váš nápad, problém, návrh, vaši stížnost nebo pochvalu. On má povinnost vše sdělit ostatním a požádat je o řešení.
 
Parlament tu chce být pro všechny, kteří se chtějí podílet na zlepšení života v naší škole.

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 300
2 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 444
3 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1482
4 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1991
5 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2194
6 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2000
7 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2168
8 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2244
9 Jaký bude letošní Den Země? Eva Fialová 3597
10 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2522
11 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 3115
12 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2016
13 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2225
14 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2202
15 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1880
16 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1990
17 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2266
18 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1430
19 Poslední... Eva Fialová 3823
20 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 3628