Důležité

Na pondělky 30. 4.  a 7. 5. 2018 je pro žáky vyhlášeno ředitelské volno (provozní a organizační důvody).

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament

Parlament

Školní žákovský parlament pracuje na naší škole od září 2000. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých tříd (většinou dva) od druhého ročníku. Schází se jednou za čtrnáct dní v pondělí v 7:00 hod. pod vedením p. Fialové a p. Baťkové.

Zabýváme se školou a žáky, zkrátka každodenními problémy a situacemi, které život ve škole přináší. Zapojujeme děti do procesu rozhodování, volby, zodpovědnosti, spolehlivosti.

Zástupci po schůzce informují své třídy o hlavních bodech a výsledcích jednání, a to v třídnické hodině, která na schůzky parlamentu navazuje. Po schůzce následuje hlášení o projednávaných záležitostech do školního rozhlasu. Z jednání se také pořizuje zápis v podobě Parlamentního hlasatele.

Naším dlouhodobým cílem je, aby všichni, kteří do naší školy chodí, byli více zapojeni a více se starali o to, co se kolem nich děje, a nebyli k tomu lhostejní.

 Žáci by měli svého zástupce co nejvíce podporovat, spolupracovat s ním, nabídnout mu pomoc, zapojit se do řešení problémů, které nastanou, protože jen tak může celý parlament fungovat. Třídní kolektiv by měl mít zájem svého starostu vyslechnout, když o to požádá, neboť jen tak se může dozvědět o jednání parlamentu. Třídní učitelé nejsou členy parlamentu, ale mohou s ním spolupracovat. Neznamená to, že budou vykonávat úkoly přidělené zástupcům.

Máte právo oslovit svého člena parlamentu, aby v parlamentu přednesl váš nápad, problém, návrh, vaši stížnost nebo pochvalu. On má povinnost vše sdělit ostatním a požádat je o řešení.
 
Parlament tu chce být pro všechny, kteří se chtějí podílet na zlepšení života v naší škole.

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 403
2 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1080
3 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1581
4 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1375
5 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1558
6 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1660
7 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1454
8 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1458
9 Vánoční atmosféra ve třídách Eva Fialová 2044
10 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2639
11 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 586
12 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1352
13 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1951
14 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1409
15 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1854
16 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2563
17 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 3002
18 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2239
19 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2393
20 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2711