Důležité

První schůzka s rodiči v tomto školním roce se koná ve čtvrtek 14. září 2017 v 16 hodin, pouze s  výjimkou 2. a a 2.b, kterým schůzka začíná v 15:30 hodin. Třídní učitelé předají informace k rozbíhajícímu se školnímu roku. Jde o schůzku se společným začátkem.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁMInformace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament

Parlament

Školní žákovský parlament pracuje na naší škole od září 2000. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých tříd (většinou dva) od druhého ročníku. Schází se jednou za čtrnáct dní v pondělí v 7:00 hod. pod vedením p. Fialové a p. Baťkové.

Zabýváme se školou a žáky, zkrátka každodenními problémy a situacemi, které život ve škole přináší. Zapojujeme děti do procesu rozhodování, volby, zodpovědnosti, spolehlivosti.

Zástupci po schůzce informují své třídy o hlavních bodech a výsledcích jednání, a to v třídnické hodině, která na schůzky parlamentu navazuje. Po schůzce následuje hlášení o projednávaných záležitostech do školního rozhlasu. Z jednání se také pořizuje zápis v podobě Parlamentního hlasatele.

Naším dlouhodobým cílem je, aby všichni, kteří do naší školy chodí, byli více zapojeni a více se starali o to, co se kolem nich děje, a nebyli k tomu lhostejní.

 Žáci by měli svého zástupce co nejvíce podporovat, spolupracovat s ním, nabídnout mu pomoc, zapojit se do řešení problémů, které nastanou, protože jen tak může celý parlament fungovat. Třídní kolektiv by měl mít zájem svého starostu vyslechnout, když o to požádá, neboť jen tak se může dozvědět o jednání parlamentu. Třídní učitelé nejsou členy parlamentu, ale mohou s ním spolupracovat. Neznamená to, že budou vykonávat úkoly přidělené zástupcům.

Máte právo oslovit svého člena parlamentu, aby v parlamentu přednesl váš nápad, problém, návrh, vaši stížnost nebo pochvalu. On má povinnost vše sdělit ostatním a požádat je o řešení.
 
Parlament tu chce být pro všechny, kteří se chtějí podílet na zlepšení života v naší škole.

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1185
2 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1598
3 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1758
4 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1801
5 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2048
6 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2132
7 Jaký bude letošní Den Země? Eva Fialová 2715
8 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2285
9 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2791
10 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1784
11 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1990
12 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1943
13 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1616
14 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1773
15 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2086
16 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1270
17 Poslední... Eva Fialová 3664
18 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 3459
19 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1384
20 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1485