Home Aktivity školy Parlament

Parlament

Školní žákovský parlament pracuje na naší škole od září 2000. Jeho členy jsou zástupci jednotlivých tříd (většinou dva) od druhého ročníku. Schází se jednou za čtrnáct dní v pondělí v 7:00 hod. pod vedením p. Fialové a p. Baťkové.

Zabýváme se školou a žáky, zkrátka každodenními problémy a situacemi, které život ve škole přináší. Zapojujeme děti do procesu rozhodování, volby, zodpovědnosti, spolehlivosti.

Zástupci po schůzce informují své třídy o hlavních bodech a výsledcích jednání, a to v třídnické hodině, která na schůzky parlamentu navazuje. Po schůzce následuje hlášení o projednávaných záležitostech do školního rozhlasu. Z jednání se také pořizuje zápis v podobě Parlamentního hlasatele.

Naším dlouhodobým cílem je, aby všichni, kteří do naší školy chodí, byli více zapojeni a více se starali o to, co se kolem nich děje, a nebyli k tomu lhostejní.

 Žáci by měli svého zástupce co nejvíce podporovat, spolupracovat s ním, nabídnout mu pomoc, zapojit se do řešení problémů, které nastanou, protože jen tak může celý parlament fungovat. Třídní kolektiv by měl mít zájem svého starostu vyslechnout, když o to požádá, neboť jen tak se může dozvědět o jednání parlamentu. Třídní učitelé nejsou členy parlamentu, ale mohou s ním spolupracovat. Neznamená to, že budou vykonávat úkoly přidělené zástupcům.

Máte právo oslovit svého člena parlamentu, aby v parlamentu přednesl váš nápad, problém, návrh, vaši stížnost nebo pochvalu. On má povinnost vše sdělit ostatním a požádat je o řešení.
 
Parlament tu chce být pro všechny, kteří se chtějí podílet na zlepšení života v naší škole.

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 396
2 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 446
3 Vánoční atmosféra ve třídách Eva Fialová 773
4 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1485
5 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 372
6 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 782
7 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1357
8 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1127
9 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 1737
10 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2360
11 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2832
12 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2143
13 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2320
14 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2579
15 Jaký bude letošní Den Země? Eva Fialová 4181
16 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2737
17 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 3325
18 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2217
19 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2456
20 Parlamentní hlasatel Eva Fialová 2388