Důležité

Upozorňujeme žáky, kteří jezdí do školy na kole a byli zvyklí zamykat ho do stojanu v areálu školy, že se zahájením stavebních prací a uzavřením přístupu do areálu byl tento stojan přestěhován mimo zamykatelnou část areálu. S tím souvisí zvýšené riziko odcizení kola, stojan je viditelný z veřejné komunikace, což v minulosti vedlo k častějším krádežím. Doporučujeme proto, abyste zvážili nezbytnost používání kola na cesty do a ze školy a jeho ukládání v náhradních prostorách po dobu rekonstrukce.

 

Potřebujete-li pro svého zaměstnavatele potvrzení školy na Žádosti o ošetřovné při péči o dítě během uzavření školy...

Uzavření školy...

Doporučení pro školy - koronavirus...

Hledáme speciálního pedagoga/pedagožku...

Hledáme nového kolegu/kolegini...

Hledáme zástup do školní jídelny...VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Absolvent Přijímačky se blíží!

Přijímačky se blíží!

Několik našich deváťáků už má o svém dalším studiu jasno a jsou přijati po absolvování úspěšných talentových zkoušek na střední školy, ale většinu to teprve čeká. Pro jakou školu se rozhodnout?

Naučit se řemeslu nebo pokračovat na gymnáziu nebo na obchodní akademii? Kterou z nabídek škol, které se nás v poslední době jen hrnou, si vybrat? V rámci předmětu Svět práce jsme jezdili na exkurze, pozvali si zástupce středních škol na besedy, měli jsme možnost využít prezentaci odborníků z praxe, ale konečné rozhodnutí musí udělat každý sám. A pomaličku se blíží termín podání přihlášek - pro naprostou většinu středních škol je to 15. březen 2014 (par. 60 b Školského zákona)

Abychom trochu usnadnili celý administrativní proces související s přihláškami, připravili jsme na  20. 2. 2014 od 16.00 ve škole setkání s rodiči žáků, kteří budou po absolvování povinné školní docházky odcházet z naší školy. Na tomto setkání obdrží zákonní zástupci kromě dalších informací i dvě přihlášky, kde již bude vyplněna většina potřebných údajů a také nezbytné známky z posledních dvou vysvědčení. Spolu s přihláškami budou oproti podpisu vydány i Zápisové lístky, které se odevzdávají na školu, pro kterou se po úspěšném přijímacím řízení absolvent ZŠ rozhodne.

Potřebné přihlášky a Zápisové lístky budou připraveny i pro ty žáky, jejichž zákonní zástupci budou chtít, aby jejich dítě pokračovalo po ukončení 5. třídy na osmiletém gymnáziu. V tomto případě kontaktujte, prosím, s předstihem třídní učitelku nebo poradce pro volbu povolání p. Sýkoru.

Bližší informace k přijímacímu řízení najdete i zde: http://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document=28131&file=28255

Aktualizováno (Sobota, 01 Únor 2014 23:30)