Důležité

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se od 16 hodin uskuteční rodičovské schůzky a volby zákonných zástupců dětí do školské rady.


Vážení rodiče, chcete zajistit vašemu  dítěti bezstarostný a pohodový nástup do základní školy? Chcete si ujasnit, jaké schopnosti a dovednosti jsou  vhodné před nástupem do školy u dítěte rozvíjet a jak? Více zde...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Absolvent Přijímačky se blíží!

Přijímačky se blíží!

Několik našich deváťáků už má o svém dalším studiu jasno a jsou přijati po absolvování úspěšných talentových zkoušek na střední školy, ale většinu to teprve čeká. Pro jakou školu se rozhodnout?

Naučit se řemeslu nebo pokračovat na gymnáziu nebo na obchodní akademii? Kterou z nabídek škol, které se nás v poslední době jen hrnou, si vybrat? V rámci předmětu Svět práce jsme jezdili na exkurze, pozvali si zástupce středních škol na besedy, měli jsme možnost využít prezentaci odborníků z praxe, ale konečné rozhodnutí musí udělat každý sám. A pomaličku se blíží termín podání přihlášek - pro naprostou většinu středních škol je to 15. březen 2014 (par. 60 b Školského zákona)

Abychom trochu usnadnili celý administrativní proces související s přihláškami, připravili jsme na  20. 2. 2014 od 16.00 ve škole setkání s rodiči žáků, kteří budou po absolvování povinné školní docházky odcházet z naší školy. Na tomto setkání obdrží zákonní zástupci kromě dalších informací i dvě přihlášky, kde již bude vyplněna většina potřebných údajů a také nezbytné známky z posledních dvou vysvědčení. Spolu s přihláškami budou oproti podpisu vydány i Zápisové lístky, které se odevzdávají na školu, pro kterou se po úspěšném přijímacím řízení absolvent ZŠ rozhodne.

Potřebné přihlášky a Zápisové lístky budou připraveny i pro ty žáky, jejichž zákonní zástupci budou chtít, aby jejich dítě pokračovalo po ukončení 5. třídy na osmiletém gymnáziu. V tomto případě kontaktujte, prosím, s předstihem třídní učitelku nebo poradce pro volbu povolání p. Sýkoru.

Bližší informace k přijímacímu řízení najdete i zde: http://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document=28131&file=28255

Aktualizováno (Sobota, 01 Únor 2014 23:30)