Důležité

V pondělí 17. 12. ještě nebudou moci být obědy vydávány u nás ve škole (důvodem jsou probíhající úpravy školní výdejny), strávníci musejí odejít do jídelny na ul. M. Horákové. Naobědvání dětí z 1. stupně zajistíme v rámci školní družiny a pod dohledem vyučujících v rámci 5. vyučovací hodiny. Děti přijdou po obědě zpět do školy, berte tedy prosím na vědomí tuto skutečnost, pokud si je po obědě ve škole vyzvedáváte. Žáci 2. stupně budou mít zkrácenou výuku do 12:35, aby si stihli v průběhu 6. vyučovací hodiny do jídelny zajít a naobědvat se. Odpolední výuka zůstává beze změn.

 

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 
Banner
Home Absolvent Přijímačky se blíží!

Přijímačky se blíží!

Několik našich deváťáků už má o svém dalším studiu jasno a jsou přijati po absolvování úspěšných talentových zkoušek na střední školy, ale většinu to teprve čeká. Pro jakou školu se rozhodnout?

Naučit se řemeslu nebo pokračovat na gymnáziu nebo na obchodní akademii? Kterou z nabídek škol, které se nás v poslední době jen hrnou, si vybrat? V rámci předmětu Svět práce jsme jezdili na exkurze, pozvali si zástupce středních škol na besedy, měli jsme možnost využít prezentaci odborníků z praxe, ale konečné rozhodnutí musí udělat každý sám. A pomaličku se blíží termín podání přihlášek - pro naprostou většinu středních škol je to 15. březen 2014 (par. 60 b Školského zákona)

Abychom trochu usnadnili celý administrativní proces související s přihláškami, připravili jsme na  20. 2. 2014 od 16.00 ve škole setkání s rodiči žáků, kteří budou po absolvování povinné školní docházky odcházet z naší školy. Na tomto setkání obdrží zákonní zástupci kromě dalších informací i dvě přihlášky, kde již bude vyplněna většina potřebných údajů a také nezbytné známky z posledních dvou vysvědčení. Spolu s přihláškami budou oproti podpisu vydány i Zápisové lístky, které se odevzdávají na školu, pro kterou se po úspěšném přijímacím řízení absolvent ZŠ rozhodne.

Potřebné přihlášky a Zápisové lístky budou připraveny i pro ty žáky, jejichž zákonní zástupci budou chtít, aby jejich dítě pokračovalo po ukončení 5. třídy na osmiletém gymnáziu. V tomto případě kontaktujte, prosím, s předstihem třídní učitelku nebo poradce pro volbu povolání p. Sýkoru.

Bližší informace k přijímacímu řízení najdete i zde: http://www.pardubickykraj.cz/viewDocument.asp?document=28131&file=28255

Aktualizováno (Sobota, 01 Únor 2014 23:30)