Důležité

Na středu 6. 11. 2019 byla Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství vyhlášena stávka. Protože se zaměstnanci školy ke stávce připojují, bude škola v tento den zcela zavřena. O důvodech účasti více níže.

 

Pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb našich žáků hledáme kolegu/kolegyni - speciálního pedagoga/pedagožku, a to od 1. 9. 2020. Místo je vhodné jak pro zkušeného pedagoga, tak pro absolventa, kterému nabídneme zázemí pro práci, podporu a začlenění do školního poradenského pracoviště. Půjde o celý úvazek. Více informací poskytne ředitelka školy na tel. 739 630 519, e-mail batkova@riegrovka.cz.

 

Od 1. 2. 2020 hledáme do našeho týmu školního psychologa/psycholožku (úvazek 0,5) a učitele/ku předmětů druhého stupně hudební výchova, svět učení a pracovní činnosti (6 hodin týdně). Pokud máte odpovídající kvalifikaci a jste zapáleni pro práci s dětmi, kontaktujte ředitelku školy na tel. 739630519.


Vyhlašujeme doplňkové volby členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na období do r. 2020. Jeden člen zvolený za zák. zástupce přestal být podle platných Stanov členem, proto je nutné počet členů doplnit do požadovaného počtu. Více zde.


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Plán

Plán práce

Měsíční plán školních akcí a aktivit školy.

listopad
5. • 8.a. 8.b, 9. třída - beseda k listopadu 89, 5. - 6. hodina, učebna 7. třídy
7. • 3.b - preventivní program
8. 9. třída - 16 žáků, testování Scio (ČJ, M), od 8:00
11. - 22. 8.a, 8.b - - zjišťování výsledků vzdělávání ČŠI (environmentální výchova), 65 min,
12. • 3.a - vystoupení tanečního oboru ZUŠ Svitavy, 1. - 2. hodina, Fabrika

• 1. třída, 3.b - vystoupení tanečního oboru ZUŠ Svitavy, 3. - 4. hodina, Fabrika
13. • Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky - cizince, Pardubice

• Testování ČŠI - 8.a (2. hodina), 8.b (3. hodina), PC B
14. • Obvodní kolo ve florbalu, H III, Šapito

• 2. třída - návštěva knihovny, 4. - 5. hodina

• Den poezie - Městská knihovna Svitavy
16. • drátování
18. - 22. praxe AP - 5. třída
19. • Pedagogická rada od 13:00, ukončení výuky - 1.stupeň (11:40), 2. stupeň (12:15)

• Obvodní kolo ve florbalu, D IV, hala Na Střelnici

• 3. a - návštěva knihovny, 1. - 2. hodina
22. • 5. třída - exkurze Planetárium Hradec Králové

• Časopis roku 2019 - vyhlášení výsledků celostátního kola, Brno
25. Vánoční focení, 1. stupeň (zájemci)
26. • Obvodní kolo ve florbalu, H IV, hala Na Střelnici

• 4.a - představení Bílý tesák, od 8:15, Fabrika, 70 Kč

• 3.a, 3.b, 4.b - představení Bílý tesák, od 10:15, Fabrika, 70 Kč
27. 3.b - výtvarná dílna
28. • třídní schůzky - 16:00 - 18:00

• doplňkové volby do Školské rady

• 3.b - návštěva knihovny, 4. - 5. hodina


prosinec
2. • logopedická depistáž
3. 3. a - návštěva knihovny, 1. - 2. hodina
5. • uzávěrka Našeho města

• ŠD - projektový den mimo ŠD, Horní Krupá, odjezd v 10:00

• Projektový den na SOU Svitavy
10. • Adventní vernisáž a ván.trhy

• Den otevřených dveří
11. • 3.a, 3.b - Vánoční Olomouc - exkurze svíčkárny, prohlídka orloje
23. - 2.1. Vánoční prázdniny


Aktualizováno (Čtvrtek, 31 Říjen 2019 08:24)