Home Aktivity školy Plán práce

Plán práce

Měsíční plán školních akcí a aktivit školy.

únor
2020
4.

• 2. třída - preventivní program PPP SY - Tajuplný ostrov, 1. - 3. hodina


• 5. třída - preventivní program PPP SY - Bolí, nebolí, 1. - 3. hodina

• 9. třída - preventivní program PPP SY - Do dna?, 4. - 6. hodina

• 8.a  - preventivní program PPP SY - Krok za krokem, 4. - 6. hodina
5. 1., 3.a, 3.b - první plavání, 10:00 - 11:30
6. • schůzka s rodiči vycházejících žáků a s rodiči žáků, kteří si podají přihlášky na osmileté

gymnázium - vydání přihlášek a zápisových lístků, 17:00

• Zemědělská olympiáda - druhé kolo, Pazďatín u Náměstě nad Oslavou

• školní kolo recitační soutěže, 13 hodin,
10. - 14. jarní prázdniny
18. • 4.a, 4.b, 5.tř. - představení AJ - Bold Rabbit, 1. - 2. hodina, Fabrika, 70 Kč,

• 6.a, 6.b a 7. tř. - představení Aj - The Onlines, 3. - 4. hodina, Fabrika, 70 Kč,

• okresní kolo OAJ - Litomyšl,

• Valentýnský taneční večer, 18:00 - 21:30
19. Obvodní kolo ve florbalu - II.kategorie (4. - 5. třída) - SY Šapito
24. 2. třída - návštěva knihovny
25. • 3.a - návštěva knihovny, 1. - 2. hodina
27. • 3.a, 3.b - preventivní program PPP SY - Stonožka, 1. - 3. hodina

• 7. třída - preventivní program PPP SY - Ne, návykovým látkám, 4. - 6. hodina

• 8.b - preventivní program PPP SY - Romeo, Julie…partnerství, 4. - 6. hodina

• 3.b - návštěva knihovny, 4. - 5. hodina
28. • 4.a - návštěva knihovny, 3. - 4. hodina


březen 2020
4. 8.a - nebo 8.b - Technohrátky - VOŠ a SŠ stavební VYSOKÉ MÝTO
5. • Den otevřených dveří pro předškoláky

• 4.a - preventivní program PPP SY - Líbí , nelíbí, 1. - 3. hodina

• 4.b - preventivní program PPP SY - Stonožka, 1. - 3. hodina

• 6.a, 6.b - preventivní program PPP SY - Kybersvět, 4. - 6. hodina

• 5.a - návštěva knihovny

• Tvořivá škola - seminář - matematika násobilka, 14:00 - 17:30, učebna 7. třídy
6. • 4.a - návštěva knihovny

• 1. třída - Projekt drogerie DM - péče o zoubky
9. 2. třída - návštěva SPC (p. Štefková)
11. 3.b, 4.a, 4.b - od 8:30 - výchovný koncert Tajemství písniček, Fabrika, 60 Kč
12. 4.a, 4.b - Dopravní výchova - teoretická část, dvě vyučující hodiny pro každou 4.třídu
20. První pomoc - 1. stupeň (1., 2., 5. třída), p. Krausová, učebna, tělocvična
26. • První pomoc - 1. stupeň (3.a, 3.b, 4.a, 4.b), p. Krausová - tělocvična,


Aktualizováno (Čtvrtek, 20 Únor 2020 11:25)