Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Na programu chování

Na programu chování

Dnes zástupci tříd probírali, jestli a jak se změnila od naší poslední schůzky situace ve třídách  se žáky, kteří soustavně vyrušují. Mírné zlepšení nastalo ve čtvrté a osmé třídě. V deváté třídě žádné problémy nejsou, stejně tak v obou druhých. Ve zbývajících třídách se situace výrazněji nezměnila. Několik jedinců se stále "předvádí". Bohužel  úplně jinak, než by si to vyučující, ale i jejich spolužáci přáli. Zatím jsme navrhli, že si třídní učitelé začnou zvát do školy rodiče, kteří by o chování svých dětí měli vědět a jako jejich zákonní zástupci je patřičně usměrnit. Uvidíme, jestli si se svými ratolestmi dokáží poradit. Budou třídní schůzky, tam mají třídní učitelé další možnost před ostatními rodiči upozornit na ty žáky, kteří práci ve třídách nejvíce narušují. Snad se situace zlepší.

Paní ředitelka uložila zástupcům, aby ve třídách vysvětlili, jak by se žáci měli chovat při stěhování do jiných učeben. Aby na chodbách a před třídami nevznikala nedorozumění, rozhodla takto. O malých přestávkách vždy uprostřed pauzy a o velké přestávce až po prvním zvonění, tedy vždy pět minut před začátkem hodiny.

Stále se prodávají drobné předměty na pomoc nemocným dětem.

Další schůzka 25. 11.

Aktualizováno (Úterý, 26 Listopad 2013 11:27)