Důležité

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Školní družina Informace

Základní informace

Provozní doba: 6:00 - 16:00 hod.
Jednou za 14 dnů prodloužená středa do 17.00 hodin.
Kapacita družiny je 90 dětí.

  • I. odd. - Krčmářová Makovská Hana
  • II. odd. - Svěráková Šárka
  • III. odd. - Hana Šrámková


Odchody dětí  -  nejdříve ve 14.30 hodin. Dřívější odchody na mimoškolní zájmové  kroužky, ZUŠ atd. do 13:00 hodin ( nutno dodržovat !! ). V tuto dobu nebudou půjčovány dětem ani zák. zástup. klíče od školních družin ( časté ztráty družinového majetku ).

Děkujeme za pochopení

Družinový deníček: prosíme o kontrolu deníčku každý den, veškeré zprávy v  něm podepisujte pro naši zpětnou vazbu.

Při odchodu v jinou dobu než je uvedeno na zápisním lístku, přinese dítě omluvenku napsanou v deníčku  školní družiny s datem a podpisem rodičů. Prosíme, aby bylo na omluvence napsáno, jestli odejde samo, nebo v doprovodu. Pokud dítě nepřinese omluvenku, nebude uvolněno!. Na telefonickou žádost o uvolnění nemůžeme reagovat.

Poplatek za školní družinu je splatný předem, hradí se jednorázově na celý školní rok ( 1000,- Kč), a to nejpozději do 30 dnů od nástupu dítěte do školní družiny. V případě, že příspěvek nebude zaplacen včas, může být příspěvek navíc navýšen o penále 50,-Kč za každý dlužný měsíc. V daném případě o tomto uvědomí hospodářka ředitelku školy, která může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Obědy: čip ( čipovou kartu) i obědy si kupují rodiče sami v jídelně na  Lanškrounské ulici ( v případě potřeby si i oběd sami odhlašují).         

Vašemu dítěti do družiny nachystejte :

  • papírové kapesníčky 10 ks
  • tašku s převlečením (které bude moci být ušpiněno při různých aktivitách),  sportovní obuv, vše pečlivě podepište


Stalo se již tradicí, že rodiče „ družinových“ dětí dvakrát za rok darují částku 100 Kč  na úhradu  materiálů používaných při práci s dětmi a nákupu hraček, což umožňuje vybavit ŠD tak, jak si děti zaslouží. Za tuto podporu velmi děkujeme!

Mobilní telefon:  739 630 518

Veškeré další informace u vychovatelek školní družiny.

Aktualizováno (Úterý, 28 Listopad 2017 14:40)