Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Školní družina Informace

Základní informace

Provozní doba: 6:00 - 16:00 hod.
Jednou za 14 dnů prodloužená středa do 17.00 hodin.
Kapacita družiny je 90 dětí.

  • I. odd. - Krčmářová Makovská Hana
  • II. odd. - Svěráková Šárka
  • III. odd. - Dana Urbánková

 

Odchody dětí  -  nejdříve ve 14.30 hodin. Dřívější odchody na mimoškolní zájmové  kroužky, ZUŠ atd. do 13:00 hodin ( nutno dodržovat !! ). V tuto dobu nebudou půjčovány dětem ani zák. zástup. klíče od školních družin ( časté ztráty družinového majetku ).

Děkujeme za pochopení

Družinový deníček: prosíme o kontrolu deníčku každý den, veškeré zprávy v  něm podepisujte pro naši zpětnou vazbu.

Při odchodu v jinou dobu než je uvedeno na zápisním lístku, přinese dítě omluvenku napsanou v deníčku  školní družiny s datem a podpisem rodičů. Prosíme, aby bylo na omluvence napsáno, jestli odejde samo, nebo v doprovodu. Pokud dítě nepřinese omluvenku, nebude uvolněno!. Na telefonickou žádost o uvolnění nemůžeme reagovat.

Poplatek za školní družinu je splatný předem, hradí se jednorázově na celý školní rok ( 1000,- Kč), a to nejpozději do 30 dnů od nástupu dítěte do školní družiny. V případě, že příspěvek nebude zaplacen včas, může být příspěvek navíc navýšen o penále 50,-Kč za každý dlužný měsíc. V daném případě o tomto uvědomí hospodářka ředitelku školy, která může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.

Obědy: čip ( čipovou kartu) i obědy si kupují rodiče sami v jídelně na  Lanškrounské ulici ( v případě potřeby si i oběd sami odhlašují).         

Vašemu dítěti do družiny nachystejte :

  • papírové kapesníčky 10 ks
  • tašku s převlečením (které bude moci být ušpiněno při různých aktivitách),  sportovní obuv, vše pečlivě podepište


Stalo se již tradicí, že rodiče „ družinových“ dětí dvakrát za rok darují částku 100 Kč  na úhradu  materiálů používaných při práci s dětmi a nákupu hraček, což umožňuje vybavit ŠD tak, jak si děti zaslouží. Za tuto podporu velmi děkujeme!

Mobilní telefon:  739 630 518

Veškeré další informace u vychovatelek školní družiny.

Aktualizováno (Pondělí, 02 Září 2019 14:15)