Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Naše ohlédnutí za školní akcí...

Naše ohlédnutí za školní akcí...

Na posledním jednání se nás sešlo méně než obvykle. Byl totiž termín přijímacího řízení na střední školy, a tak jsme všichni vzpomínali, jak bojují naše zástupkyně devátých tříd. Teď už víme, bojovaly dobře, zvládly všechny úkoly a jsou přijaté. Blahopřejeme!!!

To byl ale také náš první bod jednání. Bára s Magdou odejdou a nás čeká další hledání, kdo na jejich místo. Obě se velmi snažily, byly aktivní, školily se, školily ostatní. Máme o čem přemýšlet.

Slovo dostali tedy ti nejmladší a měli se vyjádřit k poslední celoškolní akci - Ekojarmarku. Deváťáci totiž uklízeli okolí svitavského rybníka, osmáci pomáhali na stanovištích, takže  jednotlivé aktivity mohli hodnotit ti mladší. Rozpovídali se, hodnotili, byli i kritičtí. Všem se líbily květiny z papírových kapesníků, bubínky, některé úkoly na naučné stezce, ale na celé čáře zabodovali r o b o t i. Všichni z nich byli doslova nadšeni, takže jsme je ani nestihli všechny vyfotit, každý si totiž toho svého hned odnášel, aby se mu neztratil. Dozvěděli jsme se také, že u jednoho žáčka dokonce "skončil" v pokojíku v posteli.

Touto cestou jsme všichni vzkázali poděkování některým nadšencům ze sedmé třídy, kteří si sami toto stanoviště připravili, měsíc shromažďovali krabice a další potřebný materiál, sami  pomáhali menším radou, ukázkou. Chcete vědět komu jsme to poděkování adresovali? Přece Lukášovi a Filipovi Siekierovým, Natálce Etzlerové, Lukáši Havelkovi, Pavlu Peterkovi, Jakubu Cupalovi.

Jedna méně příjemná věc nakonec. Někdo si zahrál na neslušného vandala a svými vzkazy popsal jídelní lístek. Náš vzkaz pro něj: My do jídelny chodíme jíst. .

Aktualizováno (Úterý, 21 Květen 2013 09:36)