Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Dokumenty ICT ICT plán školy

ICT plán školy

ICT plán školy 2017/2018

1. Základní údaje o škole

Název školy: Základní škola Svitavy, Riegrova

Adresa školy: Riegrova 600/4, Svitavy, 56802

IČO: 49328263

Plán sestavil: Ing. Stanislav Lešinger DiS., Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


2. Vstupní data - aktuální stav

Počet žáků: 290

Počet učitelů: 20

Celkový počet počítačů a mobilních zařízení ve škole: 100

Počet počítačů a mobilních alokovaných pro pedagogy: 69

Stáří techniky

do 3 let: 78

do 5 let: 20

nad 5 let: 2

Platformy operačních systémů

Windows 10: 80

Windows 7: 1

Android: 19

Počet tříd ve škole: 17

Počet speciálních PC tříd (počítačová učebna): 2

Počet tříd s IT (tabule, stálý dataprojektor…): 17

Počet tabletů ve škole: 19

 

Pro účely hodnocení je naše škola v kategorii velká škola.

 

3. Záměry školy v oblasti ICT

Hlavní cíle:

- stáří PC

 

Dílčí cíle:

- pokrytí školy Wifi sítí

- přístup učitelů k souborům z domova

- zkapacitnění PC učebny B

 

Analýza a plán pro indikátor typu PC

Dalším kvalitativním pohledem na stav výpočetní techniky je stáří PC a jeho výkon vzhledem k úkolům, které by mělo zařízení plnit. Existuje tlak na výkon počítačů a infrastruktury, a to zejména tam, kde je zařízení umístěno ve třídě a vybaveno interaktivní tabulí či jinou audiovizuální technikou. Nízký výkon sestavy tak má přímý negativní vliv na průběh výuky.

Naplánovanou hodnotu dosáhneme upgradem zastaralých PC nebo pořízením nových PC.


Škola je pokryta Wifi sítí

Škola má plné pokrytí metalickou a částečně optickou infrastrukturou. S rozvojem mobilních zařízení se stále více bude prosazovat tzv. „cloud computing“, což znamená, že služby serverového typu jsou realizovány mimo vlastní školní zařízení. Dále dochází k rozvoji využívání dotykových mobilních zařízení a existuje tlak na využití BYOD. K tomu je třeba pokrití Wifi signálem. Dosah wifi sítě není pro potřeby výchovy a vzdělávání dostačující. Ve škole jsou prostory, které bude nutné v dohledné době pokrýt signálem.

Pro rozvoj bezdrátové konektivity, bude třeba instalovat na stávající LAN několik mikrovlných pojítek a integrovat je do stávající WLAN, včetně vytvoření separátních sítí, které umožní bezpečné připojení neautorizovaných uživatelů. Naplánovanou hodnotu dosáhneme v horizontu 3 roky v závislosti na možnostech grantových programů.

 

Přístup učitelů k souborům a e-mailům z domova

Používání počítačové techniky při výuce je nezbytností. Netýká se to jen samotné výuky, kdy má vyučující k dispozici například interaktivní tabule, ale i při stále náročnější přípravě na hodinu. Vyučující může svoje přípravy dělat nejen na školním PC, notebooku, ale také na domácím PC. Ideální je, pokud rozpracované poznámky nebo přípravy pro výuku nemusí přenášet na nějakém externím zařízení nebo si je posílat e-mailem, ale může je ošetřovat na dálku v reálném prostředí školní sítě. To platí i o administrativní práce (výkaznictví, hodnocení žáků apod.)V současné době mají všichni učitelé možnost spravovat soubory na dálku. S rostoucím objemem dat a s citlivostí jejich obsahu (osobní data žáků školy, interní školní informace apod.) však vzniká nutnost inovovat stávající systém vzdáleného přístupu do školní sítě.

Současný stav umožňuje vyučujícím využívat ke své práci individuální cloudové úložiště pod školní doménou a online přístup do SIS. Prozatím neexistuje přímý přístup ke školnímu datovému serveru z prostředí mimo LAN školy. Prozatím neplánujeme tuto funkčnost integrovat, neboť se jedná o komplexní bezpečnostní a technický problém a zejména existují možnosti, jak tuto absenci přístupu částečně eliminovat.


Kapacita PC učebny

Výuka informatiky a zacházení s výpočetní technikou je ústřední průřezové téma, které se dotýká téměř všech oblastí života a stejně tak i vyučovacích předmětů a témat. Proto je jedním z cílů zkvalitňovat zázemí a možnosti pro výuku ICT.

Současné prostory pro výuku ICT umožňují plnohodnotně vyučovat 17 žáků v jedné skupině. Proto existuje snaha o zkapacitnění prostor učebny pro výuku většího počtu studentů. Tedy zbudovat novou učebnu s větší kapacitou. Dosažení naplánované hodnoty je závislé na možnostech grantových programů.

 

Aktualizováno (Čtvrtek, 16 Listopad 2017 12:41)