Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home O škole Současnost Současnost

Současnost

 

Charakteristika školy

 

Budova školy leží v klidné části města, obklopena zelení. Jedná se o historickou budovu po rekonstrukci, která byla vystavěna svitavským mecenášem Valentinem Oswaldem Ottendorferem před sto lety, kdy sloužila jako sirotčinec. Od 50.  let je budova využívána jako škola základní, kterou prošlo mnoho významných svitavských osobností. V 70.  letech byla dobudována přístavba s tělocvičnou a dvěma třídami. Okolí i budova vytváří příjemné klima pro žáky i učitele. Jako klidné zázemí pro volný čas je využíván zelený sportovní a relaxační areál za školou. Do centra, kulturních zařízení i do městských sportovišť (bazén, hala, stadion) není daleko, často jsou tato místa využívána pro výuku. Půdní prostory nabízejí v budoucnu možnost dalšího rozšíření zázemí pro všechny uživatele školní budovy.

 

Od roku 1994 patříme  mezi úplné základní školy s prvním a druhým stupněm a právní subjektivitou. Jsme školou spíše středního, rodinného typu, s paralelními třídami  ve většině ročníků. Maximální kapacita budovy je 15 kmenových tříd. Průměrný počet žáků na třídu činí 24 žáků.

 

Velikost a kapacita školy znemožňuje anonymitu, známe se navzájem jak děti, tak učitelé i personál, což je v dnešní době významné z hlediska bezpečí žáků – o všem a o každém víme včas, dokážeme řešit problematické situace okamžitě a s dobrou prognózou. Na základě dotazníkového šetření mezi rodiči našich žáků s uspokojením konstatujeme, že i zákonní zástupci vnímají naši školu jako bezpečnou, s příznivým klimatem, kde děti nezažívají strach.


Vybavení školy

 

V prvním podlaží jsou 4 kmenové třídy a menší jídelna s výdejnou obědů, školní družina, sociální zařízení. Ve druhém podlaží se nachází dalších 6 kmenových  tříd, učebna výpočetní techniky, kancelář hospodářky  školy, sborovna, kancelář zástupce ředitele a ředitelna, kabinety učitelů. V suterénu jsme otevřeli druhou počítačovou učebnu. Zde jsou umístěny také 4 učebny, školní dílny, školní kuchyňka, dílna keramiky, keramická pec, také šatní skříňky pro žáky (skříňka pro dvojici). Zbývající  dvě učebny a sborovna pro I. stupeň  se nacházejí v přístavbě nad tělocvičnou, ke které patří zázemí pro výuku tělesné výchovy (kabinet TV, šatny, modernizované sprchy a sociální zařízení).  Najdete zde i automaty k zajištění pitného režimu žáků (jeden s teplými a druhý s „krabičkovými“ nápoji).

 

Škola nemá vlastní školní jídelnu, ale výhodou je výdejna obědů. Většina žáků využívá jejích služeb, obědy dovážíme z internátní jídelny na ul. Milady Horákové.

 

Kapacita naší školy je dlouhodobě zcela naplňována, proto máme pouze jednu specializovanou učebnu,  a to hudebnu – pro výuku hudební výchovy, která přesto slouží i jako kmenová třída. Třídy mají základní vybavení a jsou dostatečně prostorné a téměř všechny vybavené novým nebo rekonstruovaným školním nábytkem. Vybavení tříd účelným i vzhledným nábytkem patří u nás mezi základní priority. Považujeme za podstatné, aby žáci trávili čas v příjemném prostředí.  V učebnách je instalována audiovizuální technika  (projekční sady, popř. interaktivní tabule s PC), díky níž je možno využívat interaktivní učebnice, digitální učební materiály a další názorné zobrazování při výuce.

 

Školní družina využívá  prostory  dřívějšího školního bytu. Dvě oddělení školní družiny mají zařízený  oddělený koutek v běžných učebnách. Jejich vybavenost je díky podpoře rodičů na velmi dobré úrovni (hry, sportovní potřeby, spotřební materiál pro činnost apod.). Družina nabízí dětem po skončení vyučování aktivity, které jim umožňují relaxovat, sportovat, bavit se, ale i přemýšlet, tvořit, hrát si, být ve společnosti jiných dětí. Práce školní družiny patří mezi silné stránky školy.

 

V budově školy se dále  nachází následující kabinety a sbírky: dějepisu, fyziky, zeměpisu, přírodopisu, chemie, I. stupně, angličtiny, výtvarné výchovy, pozemků,  výchovného poradce. Sbírky jednotlivých předmětů jsou v rámci finančních možností aktualizovány a modernizovány.

 

Všichni vyučující mají své kabinety vybavené počítači s připojení na internat a do intranetové sítě. Běžně jsou využívány kopírky a tiskárny.

 

V roce 2006 prošla částečnou rekonstrukcí tělocvična školy. Došlo k výměně  oken a zateplení plášťového obvodu. Vnitřní vybavení tělocvičny je plně využitelné k výuce i zájmovým aktivitám jak žáků, tak i veřejnosti (pronájem prostor tělocvičny i jejího zázemí v podvečerních i večerních hodinách je tradicí již několik let).

 

Celá budova prošla postupnou rekonstrukcí ústředního topení, která byla ukončena rekonstrukcí celé kotelny. Do místností byla rovněž instalování regulace vytápění, abychom ekonomicky a účelně distribuovali teplo v rámci celé budovy. Postupně také dochází k modernizaci všech sociálních zařízení. WC jsou vybavována elektrickými vysoušeči rukou, papírovými ručníky, chlapecké pisoáry jsou již modernějšího typu (fotobuňky), všude jsou instalovány dávkovače s tekutým mýdlem, v přízemí u tělocvičny bylo zřízeno bezbariérové WC.

 

Nedostatek větších prostor ve škole řešíme dostatečným pohybem dětí, a péčí o klidné a příjemné  pracovní i vnitřní prostředí. V době volna a přestávek mohou žáci využívat všechny prostory školy, počítačovou učebnu, tělocvičnu,  sportovní hřiště s hracím koutkem pro menší děti a arboretum.

 

V roce 2016 byla zahájena postupná výměna oken na budově. Zvolili jsme návrat k původnímu vzhledu oken. V roce 2016 byla školní jídelna - výdejna odhlučněna, čímž došlo ke zlepšení akustického prostředí během obědů. V r. 2018 byla stejným způsobem odhlučněna jedna z větších tříd a bude na ní testováno zlepšení komfortu výuky a pobytu v ní.

Aktualizováno (Neděle, 12 Srpen 2018 13:15)