Důležité

V pondělí 17. 12. ještě nebudou moci být obědy vydávány u nás ve škole (důvodem jsou probíhající úpravy školní výdejny), strávníci musejí odejít do jídelny na ul. M. Horákové. Naobědvání dětí z 1. stupně zajistíme v rámci školní družiny a pod dohledem vyučujících v rámci 5. vyučovací hodiny. Děti přijdou po obědě zpět do školy, berte tedy prosím na vědomí tuto skutečnost, pokud si je po obědě ve škole vyzvedáváte. Žáci 2. stupně budou mít zkrácenou výuku do 12:35, aby si stihli v průběhu 6. vyučovací hodiny do jídelny zajít a naobědvat se. Odpolední výuka zůstává beze změn.

 

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 
Banner
Home O škole Areál

Školní multifunkční areál

Školní areál se nachází v těsné blízkosti budovy školy. Jeho rozloha je přibližně 40 arů. Jeho tvář se časem mění a nabývá na kráse a účelnosti. Postupem let se za podpory města Svitavy, díky práci firem i učitelského sboru proměnil ve vyhledávané místo pro sport i odpočinek. Realizací projektů (viz sekce Projekty) se z místa pro školní pozemky stal prostor využitelný nejen školou, ale také veřejností.

Ve sportovní části najdete moderní víceúčelové hřiště s moderním umělým povrchem pro několik druhů sportů (volejbal, basketbal, kopaná, tenis..), běžeckou dráhu na 50 m a sektor pro vrh koulí. V části volnočasové a relaxační je možné využívat dětské dřevěné programy, prolézačky, houpačky a houpadla, hrazdy, lávky apod. Průchozí altán slouží k případnému ukrytí za nepříznivého počasí, lavičky k posezení za počasí hezkého a v době školního vyučování také pro výukové potřeby. Překážková dráha za tělocvičnou je určena pro zvyšování kondice žáků i návštěvníků v doprovodu osoby starší 18 let.

Celý areál je vybudován tak, aby umožňoval bezbariérový přístup, relaxaci a rehabilitaci zdravotně handicapovaným dětem a mládeži. Bezbariérový přístup na speciálně upravené WC zvyšuje komfort pobytu postižených u nás.

Areál je pro zvýšení bezpečnosti a předcházení vandalismu monitorován kamerami, jeho provoz se řídí platným provozním řádem (k dispozici zde i v areálu).

Aktualizováno (Čtvrtek, 25 Listopad 2010 07:28)