Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel (12.12.2011)

Parlamentní hlasatel (12.12.2011)

Na posledním jednání v letošním roce jsme se sešli všichni. Chyběla jen Veronika, asi nečte naše zápisy, zmiňujeme se o ní a její absenci dost často.

Nejdříve jsme hovořili o adventní výstavě. Byla to jedna z velmi vydařených školních akcí. Všem se líbila, účast ve čtvrtek i v pátek byla velká. Žáci i rodiče si mohli koupit výrobky žáků školní družiny, prohlédout si výkresy dětí z mateřských škol, zkusit některé vánoční zvyky, ozdobit perníčky, poslechnout, co umějí někteří z nás zahrát na hudební nástroje, zapomenout na chvíli na starosti a užít si poklidné předvánoční nálady. Naše poděkování patří všem organizátorům, účinkujícím a andělům, kteří nás výstavou provázeli. Škoda jen, že někteří dospěli narušovali atmosféru bavením i při vystoupeních žáků.

Zástupci redakce školních novin byli ten den v Brně na vyhlášení výsledků 5. ročníku soutěže. Přivezli také ocenění.  1. prosinec byl prostě úspěšný.

Paní ředitelka vyhlásila soutěž o nejvkusněji vyzdobenou třídu. Zástupci parlamentu se sejdou ve čtvrtek 22. prosince v 7. 00, aby společně třídy zkontrolovali a vyhodnotili ty nejlepší.

Bára s Magdou nás informovaly o jednání DZS. Ve středu půjdou pomoci do Speciální MŠ.  O akci nás budou informovat na příštím jednání.

Všichni už se těší na jarní návštěvu divadla. Je to akce, o kterou je velký zájem a všem se líbí.

S pořádkem, tedy spíše nepořádkem, stále bojují v 7. třídě. Snad se na třídnické hodině dokáží domluvit, aby kvůli některým jedincům neměla špatné jméno celá třída.

Klidné a pohodové svátky přejí všem našim čtenářům zástupci našeho školního parlamentu.

Sejdeme se 9. ledna 2012

Aktualizováno (Pondělí, 12 Prosinec 2011 09:53)