Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel (7.11.2011)

Parlamentní hlasatel (7.11.2011)

Dnes jsme se sešli, až na jednoho zástupce, který chodí dost sporadicky, všichni. Třído, které se to týká, přemýšlejte, komu jste dali svoji důvěru!!!!

Magda s Bárou nás informovaly o středeční návštěvě Senátu. Do Prahy zástupce DZS pozval pan Koukal, bývalý svitavský starosta , v současnosti náš senátor. Provedl je prostorami Senátu, vysvětlil jim, co mají senátoři za povinnosti, jak probíhá hlasování. Pozval je všechny na oběd do jejich jídelny. Obě naše zástupkyně v zastupitelstvu byly s návštěvou velmi spokojené.

Dalším bodem byla zpráva schůzkách a jednáních DZS, to nejdůležitější  jednání - volební - bude tuto středu.

Paní ředitelka připomněla žákům soutěž, kterou vyhlásil Svitap. Zapojili jsme se všichni, teď jde jen o to, abychom vydrželi sbírat a v soutěži uspěli.

Martina nás informovala o zájmu, se kterým se setkala Angelika při výběru dívek jako andělů na naši adventní výstavu. Máme se na co těšit.

Dále jsme hovořili o topení ve třídách. Zástupci dostali od paní ředitelky pokyny, jak se zachovat  v případě, že teplota je vyšší, než stanovená. Čidla nám pomáhají teplotu hlídat také, ale reagují velmi rychle na otevřená okna.

Dále jsme si připomněli termíny uzávěrek soutěží / logo, PF, fotografie.../.

Všichni dostali za úkol pravidelně informovat o akcích tříd. Potřebujeme získávat zprávy od dopisovatelů do školních novin. I letos jsme se přihlásili do soutěže a máme co obhajovat. Loňské ocenění nás zavazuje.

Příští jednání bude 21. listopadu 2011. Je to po ředitelském volnu, nezapomeňte tedy.

Aktualizováno (Úterý, 08 Listopad 2011 10:54)