Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel (24.10.2011)

Parlamentní hlasatel (24.10.2011)

Sešli jsme se téměř všichni. Chyběli pouze dva nemocní a zástupci šesté třídy, ti se totiž odjeli seznamovat a stmelovat kolektiv do Svratouchu.

Bára zahájila jednání, přivítala přítomné a  seznámila s programem.

Nejdříve zástupce tříd informovala paní učitelka Fialová o výsledku  kontroly ve třídách po skončení vyučování, to je totiž stále naše bolavé místo. Kupodivu se ve třídách objevila jen velmi zřídka nějaká prázdná krabička a ve dvou třídách zůstaly koše s papírem. Jinak bylo vše v pořádku. Kéž by to tak bylo vždy po skončení výuky!

Dále paní ředitelka informovala o čidlech na měření teploty. Už nebudeme muset zapisovat každý den teplotu do tabulek.

Projednávali jsme také stížnost paní vychovatelky na chlapce ze sedmé třídy, kteří ráno zhášeli prvňáčkům světlo v suterénu. Ti se pak báli jít do šaten. Kluci se většinou přiznali, vše se vyřešilo domluvou. Jeden hříšník však stále nenašel odvahu se přiznat. Dočkáme se i tvého přiznání ?

Upozornění na dalšího vtipálka v šatnách zabralo, místo urážlivých nápisů se objevila omluva a vše skončilo.

Paní ředitelka vyhlásila dvě školní soutěže. Hledáme nejlepší návrh na PF školy a také na nové logo školy.

1. 12. 2011 proběhne už tradiční Adventní výstava. Letos ji bude provázet skupina andílků a andělů. Jejich sestavu si vzala na starost Angelika z 9. b.

Na závěr jsme si jen řekli několik čísel. Týkala se sběru papíru. Tedy: kolik jsme odevzdali, kdo z jednotlivců nejvíce a kolik bylo nejvíce, které třídy nejvíce, které se naopak nezapojily vůbec, nebo skoro vůbec. Čísla to byla dost vysoká. Na jaře bude další kolo.Začněte shromažďovat už teď.

Příští jednání bude 7. 11. 2011 

Aktualizováno (Čtvrtek, 03 Listopad 2011 08:01)