Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel (16. 5. 2011)

Parlamentní hlasatel (16. 5. 2011)

Jedno z posledních jednání zahájila předsedkyně Jana Báčová. Sešli jsme se téměř všichni, chyběli pouze zástupci 9. a.

Hlavním bodem byla tradiční volba Sovy roku, nejaktivnějšího člena ŠŽP. Volba proběhla tajným hlasováním. Hlasy sečetla pí uč. Fialová, výsledek jsme se však nedozvěděli, tajným zůstane až do 29. června, kdy bude zveřejněn a nejaktivnější člen dostane sošku sovy, kterou vytvořila paní vychovatelka Makovská - Krčmářová / mimo jiné, stejnou jsme viděli na exkurzi v Praze za pouhých 2500 Kč/.

Dále jsme hlasovali o tom, kdo povede jednání příštího parlamentu. Jana by ráda slyšela své případné nástupce. Volili jsme také tajným hlasováním, výsledek ale známe, pomyslnou štafetu přebírají Barbora Chladilová a Magdaléna Špačková, obě ze 7. b třídy. Přejeme jim, aby obstály  a aby v září byly zvoleny do vedení.

Upozornili jsme se na několik důležitých akcí: Šerpování, tričkování, prezentace absolventských prací, Dětský den. To vše 1. června 2011. Začatek června bude prostě náročný.

Aktualizováno (Úterý, 07 Červen 2011 06:05)