Home Aktivity školy Akce školy Ekojarmark 2011

Ekojarmark 2011

I v letošním školním roce jsme si chtěli všichni společně připomenout Den Země. Již tradičně se na naší ZŠ konal 20. dubna 2011  EKOJARMARK.  Celoškolní akci připravili opět všichni učitelé společně se žáky za spolupráce s městem Svitavy, odborem životního prostředí. Naši žáci i ostatní veřejnost ( rodiče, jiné základní a mateřské školy…) měli znovu příležitost vyrobit si krásné předměty z přírodních materiálů nebo ekologicky zpracovatelných odpadů. 

Součástí projektu byla také výroba upoutávacích panelů, které vytvořili žáci jednotlivých tříd tak, aby upozornili na nějaký ekologický problém nebo téma ( třídění odpadů, znečišťování ovzduší atd…..). Tyto panely byly následně vystaveny na chodbách školy a staly se součástí EKOJARMARKU.  Jednotlivé třídy i venkovní areál se na jedno dopoledne proměnily na 12 dílen a každá z nich nabízela zajímavou činnost. Venku se soutěžilo ve znalostech z ekologie- ekotest,   připravena byla přírodovědná stezka a také se pomocí plastových kelímků na provaze zaléval pomyslný strom. Uvnitř si pak každý návštěvník mohl nakreslit vlastní  mandalu, naučit se malovat stejně krásně a jednoduše jako otec a syn Nesvatbovi  prostřednictvím interaktivní tabule. Další dílny nabízely výrobu  ruličkových květin, krásných a funkčních větrníků,  PET lahví s překvapením, květin z PET  víček a pestrobarevných papírových radovánek.  Největšího úspěchu dosáhla  dílna, kde se vyráběly trochu již zapomenuté ale znovu objevené vrbové píšťalky. Děti byly doslova nadšené a ze všech koutů budovy se dlouho ozývalo pískání.  Celá akce se vydařila i díky krásnému slunnému počasí a doufáme, že se každý účastník EKOJARMARKU alespoň na chvíli stal opět přirozenou součástí přírody a uvědomil si, že ji můžeme dobře využívat, ale zároveň je nutné si ji  šetřit a chránit pro další generace.


Aktualizováno (Pondělí, 16 Květen 2011 11:20)