Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel (2.5.2011)

Parlamentní hlasatel (2.5.2011)

Dnes jsme se sešli téměř v plné sestavě. Kupodivu i ti nejmenší mohli pomoci s prezencí.

Nejdříve jsme hovořili o pořádku, někde i nepořádku, ve třídách na konci vyučování. Páteční kontrola dopadla celkem dobře. Problémem je jen vynášení koše s papíry, tabule byly tentokrát slušně umyté, v lavicích se nepovalovaly žádné zapomenuté věci. Jen "uklízení" krabiček od pití na skříňky v šatně nebo na lavičky,  případně jen na okno,  je trochu zvláštní, když hned vedle stojí koš.

Paní ředitelka nám připomněla, abychom se ve třídách chovali tak, abychom nepoškodili nově instalované tabule a počítače.

Zároveň upozornila na nutnost zamykat třídy po skončení poslední hodiny.

Vrátili jsme se ke zhodnocení Ekojarmarku, většinou se nejvíce líbila výroba píšťalek a ekostezka.

Žáky osmých tříd čeká projektový týden. Všichni vědí, jaké dílny budou absolvovat, co je čeká.

Hovořili jsme také o kvalitě pečiva, které mají žáci možnost o velké přestávce ve středu zakoupit, všichni jsou spokojeni, je to příjemné zpestření svačin.

Žáci 7. a budou odpadky nosit do košů, nebudou je vyhazovat z okna na trávník vedle školy. Stejně tak někteří "velcí" ze šesté třídy by nemuseli házet ovoce od oběda po chodbách.

Sejdeme se zase za čtrnáct dní, čeka nás volba Sovy roku.

 

Aktualizováno (Pondělí, 16 Květen 2011 11:39)