Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Akce školy Máme šikovné žáky

Máme šikovné žáky

Uplynulý školní rok se v mnohém lišil od těch předešlých, prezenční výuku nahradila výuka distanční a přítomnost žáků ve škole byla spíše výjimečná. Celá řada soutěží byla zrušena a ty, které zůstaly, probíhaly on-line. Přes mnohá úskalí a nestandardní výuku se našli žáci, kteří se do soutěží nejen zapojili,  ale dokonce naši školu úspěšně  reprezentovali.


Účast  v soutěži „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“ se u nás stala již tradicí.   I letos se žáci devátých ročníků do této soutěže zapojili. Dva z nich, sourozenci Ondřej a Patrik Brandejsovi,  postoupili nejen do regionálního finále soutěže, ale dokonce byli mezi 30 nejlepšími z celkového počtu 3106 soutěžících. Ocenění a diplomy si převzali z rukou zástupce SŠCHT v Pardubicích 27.května 2021.  Krásný úspěch! Oběma blahopřejeme.  Protože jsou v devátém ročníku a naši školu opouštějí, přejeme jim mnoho nejen studijních úspěchů v dalších letech a děkujeme za dobrou reprezentaci školy.