Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Akce školy 4.A na dopravním hřišti

4.A na dopravním hřišti

Po dlouhé době strávené u počítačů při distanční výuce jsme využili možnosti k návštěvě dopravního hřiště.  Počasí nám přálo, a tak jsme si mohli bezpečně zajezdit na kole pod dohledem pana instruktora. Nejdříve jsme si ale zopakovali základní pravidla silničního provozu a dopravní značky. Také jsme si ukázali, jak má vypadat povinná i nepovinná výbava jízdního kola. Pak jsme si prošli celé hřiště, abychom si ukázali, jak správně jezdit podle dopravního značení. Střídali jsme se v rolích cyklistů a chodců a snažili jsme se dodržovat pravidla silničního provozu. Na závěr jsme společně vyhodnotili, jak se nám dařilo. Nedopadlo to vůbec špatně, i když se občas objevily nějaké chybičky, ale ty jsme si hned vysvětlili. Dovednosti i vědomosti, které jsme si zopakovali a nacvičili na dopravním hřišti, se nám určitě budou hodit o prázdninách a dokážeme se orientovat ve skutečném silničním provozu, ať už jako chodci nebo jako cyklisté.