Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Akce školy Zeptej se sám sebe: jaký/á jsem?

Zeptej se sám sebe: jaký/á jsem?

„Sebepojetí  je souhrn názorů na sebe sama, na své místo ve světě, a v tomto smyslu je souhrnem pocitů, jimiž prožíváme spokojenost nebo nespokojenost se sebou samým.”

A protože naše emoce a pocity jednoznačně významně ovlivňují i naši schopnost něčemu se učit, diskutovali  jsme na toto téma v hodinách Světa učení.

Ovšem strohá teorie a definice nás šesťáky moc nebaví, tak jsme se během distanční výuky pustili rovnou do praktické aktivity. Naším úkolem bylo zamyslet se sám nad sebou a písemnou nebo výtvarnou  formou sdělit, jak sebe sami vnímáme, jaké je naše sebepojetí,  a to ve dvou obrazech  sebe sama:  subjektivní já= jak se vidím v současné době a zrcadlové já = jak mě vidí ti druzí. Tyto dva obrazy jsme měli následně zhodnotit, porovnat.

Pro někoho úkol jednoduchý, pro druhého nadlidský. Přesto jsme to všichni alespoň zkusili a nutno říci, že jsme se o sobě i mnohé nové dozvěděli. Kéž by nám takové sebepoznávání pomohlo k snadnějšímu a efektivnějšímu učení!


žáci 6.třídy

Aktualizováno (Čtvrtek, 20 Květen 2021 07:18)