Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Akce školy Dopis do minulosti

Dopis do minulosti

O historii českých zemí  jsme se v dějepisných hodinách vlastivědy dozvěděli mnoho informací a zajímavostí. Putovali jsme těmi nejdůležitějšími událostmi od pravěku přes středověk a novověk až po současnost.
Během získávání poznatků jsme se seznámili také s mnoha důležitými osobnostmi našich dějin. Známe už české panovníky, učence, myslitele, revolucionáře, prezidenty, vojevůdce, učitele a mnoho dalších.

V samotném závěru putování  našimi dějinami jsme dostali dobrovolný domácí úkol:

Vyber si některou známou historickou osobnost z celého období novověku a  napiš jí dopis. Můžeš ji o něco požádat, vyjádřit svou spokojenost nebo nespokojenost s dobou, ve které osobnost žila apod.

Byla to výzva a mnoho žáků se jí zaleklo, přesto se našli tvůrčí jedinci, kteří svůj vzkaz napsali a přenesli se tak na malou chvíli do doby dávno minulé. Podívejte se na jeden takový vzkaz adresovaný Marii Terezii, jediné vládnoucí ženě na českém trůně.


žáci 5.B


Aktualizováno (Čtvrtek, 20 Květen 2021 07:21)