Důležité

Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

pokračování...


Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Akce školy Ptačí hodinka

Ptačí hodinka

S biologickým seminářem jsme se zapojili do celorepublikové ornitologické akce – “Ptačí hodinka“.


Jelikož sčítání probíhalo od 8. - 10. ledna (ve dny, kdy nemáme biologický seminář) bylo zapojení se do
této akce pro žáky dobrovolné, přesto se do akce zapojilo 10 žáků. Zbývajících 16 žáků provedlo sčítání
později, takže se jejich výsledky do republikového sčítání nezahrnuly. Žáci si takto mohli vyzkoušet
rozeznat jednotlivé druhy ptáků a ověřit si tak své znalosti z přírodopisu v praxi.

Celkově tedy sčítalo 26 žáků (7.- 9. třídy). Jak už ze samotného názvu článku vyplývá, sčítání probíhalo
po dobu jedné hodiny. Lokalitou pro sčítání nebyly jen Svitavy, ale i některé okolní obce. Někteří sčítali v
přírodě, jiní v parku, nebo na zahradě, a někteří sčítali ptáky přímo na krmítku.

Celkově žáci viděli nejvíce vrabců (nerozlišovali jsme vrabce domácího a polního) a to dohromady 72
kusů, v těsném závěsu byla sýkora koňadra s počtem 70ti kusů a na třetím místě se umístila hrdlička
zahradní a kos černý se shodným počtem 24 kusů. Přiložená tabulku znázorňuje pořadí dalších druhů
ptáků.

A jak dopadlo sčítání pro celou republiku? Do sčítání se zapojilo 26 529 lidí. Dohromady sečetli 580 406
ptáků. Podle počtu jednotlivých druhů se pak na prvním místě umístila sýkorka koňadra, kterých bylo
spatřeno téměř 106 425 na druhém místě pak vrabec polní (téměř 78 808) a na třetím místě v těsném
závěsu vrabec domácí. (73 977). Podrobnější výsledky a další informace o akci můžete najít na stránce:
https://ptacihodinka.birdlife.cz/#/

Příští rok proběhne tato akce ve dnech 7. - 9. ledna 2022, zapojit se můžete i vy.