Důležité

Upozorňujeme žáky, kteří jezdí do školy na kole a byli zvyklí zamykat ho do stojanu v areálu školy, že se zahájením stavebních prací a uzavřením přístupu do areálu byl tento stojan přestěhován mimo zamykatelnou část areálu. S tím souvisí zvýšené riziko odcizení kola, stojan je viditelný z veřejné komunikace, což v minulosti vedlo k častějším krádežím. Doporučujeme proto, abyste zvážili nezbytnost používání kola na cesty do a ze školy a jeho ukládání v náhradních prostorách po dobu rekonstrukce.

 

Potřebujete-li pro svého zaměstnavatele potvrzení školy na Žádosti o ošetřovné při péči o dítě během uzavření školy...

Uzavření školy...

Doporučení pro školy - koronavirus...

Hledáme speciálního pedagoga/pedagožku...

Hledáme nového kolegu/kolegini...

Hledáme zástup do školní jídelny...VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Výuka K výuce Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

MŠMT stanovilo Vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020 podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020. Vzdělávání probíhá od 11. 3. 2020 v nestandardních podmínkách, proto byla upravena i kritéria, která použijeme při závěrečném hodnocení žáků na vysvědčení.

Hodnocení na vysvědčení bude v souladu s tímto předpisem vycházet:

  1. z podkladů pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. od 1. února do 10. března 2020),
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
  3. podpůrně z podkladů pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin (od 25. 5. – 1. stupeň),
  4. podpůrně z hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol v závěrečném hodnocení žáka zohlednit například snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů, samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky, četbu související se zadanými úkoly.

Žák může být, po posouzení všech dostupných podkladů pro hodnocení uvedených výše, v některém předmětu hodnocen i stupněm nedostatečně a následně konat opravné zkoušky (popř. opakovat ročník – viz Školní řád. Upozorňujeme na to, že snaha žáka zapojit se aktivně do výuky na dálku (účast na online výuce, videokonzultacích, komunikace s učiteli, odevzdávání vypracovaných vytištěných pracovních listů apod.) může v případě hrozícího hodnocení stupněm 5 hrát významnou roli.

Do zameškaných hodin se započítají pouze hodiny zameškané do začátku platnosti zákazu osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve škole (do 10. března 2020).

11. 5. 2020 Mgr. Milena Baťková, ředitelka školy